Cirkusen försöker lösa problem

Det är alldeles utmärkt att Alliansen har insett att det behövs ett fungerande järnvägssystem i Sverige. Ännu bättre är att de har insett att det inte är bra med bostadsbrist. Det är också utmärkt att socialdemokraterna har förstått att vi behöver fler bostäder och bättre järnvägar. Det sorgliga är att dessa partier inte förstod det för 30 år sedan. Dessutom kan man ifrågasätta om de förstår vad som behövs för att få Sverige på fötter igen.

Alliansens förslag, det så kallade "Sverigebygget", liknar mer ett stort valfläskpaket än ett seriöst förslag för Sveriges framtid. Man får intrycket att Alliansen har glömt 60% av befolkningen som inte bor i någon storstadsregion. Av de fem punkter som räknas upp handlar fyra om storstadsområdena och den femte om järnvägar i norra Sverige och där sägs direkt att staten ska betala så lite som möjligt. Sedan sägs att 410 miljarder kronor ska satsas under 20 år, vilket blir 20 miljarder per år, som naturligtvis inte kommer att förändra något i Sveriges utveckling. I förslaget finns också 13000 nya byggnadsjobb per år fram till 2025. Bara lönesumman för 13000 byggjobbare är runt 6 miljarder per år. Det betyder att efter tre till fyra år kommer alla pengarna att inte ens räcka till bygglönerna och ännu mindre till några tåg. Detta förslag är valfläsk för att lura befolkningen.

Alliansen vill inte ändra utvecklingen till det bättre. De tycker att allt går åt rätt håll. Befolkningen dras till storstadsområdena, får höga löner för välbetalda, ofta helt onödiga, servicearbeten och blir därmed lönsamma skattebetalare. Detta sägs nästan rakt ut i förslaget. "Förhandlingar om fler bostäder och satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik i Stockholm, Göteborg och i Skåne" som helst inte ska betalas och byggas av staten.

Författarna till denna rapport har bara ett syfte, att behålla makten och gilla den nuvarande utvecklingen. De har ingen avsikt att genomföra dessa förslag. De vet eller borde veta att deras sätt av finansiera detta, som de säger - "Finansieringen ska komma från såväl staten, berörda kommuner och landsting, brukaravgifter samt privata investerare" - inte kommer att fungera. De säger det faktiskt själva: "En förutsättning för investeringarna är att de kan finansieras ansvarsfullt." Och alla vet vad Anders Borg menar med det. Det blir inget.

Socialdemokraterna förstår att man kan använda statliga institutioner för att investera. Deras förslag att SBAB ska starta en ny avdelning för att finansiera byggandet av nya flerbostadshus är ett steg i rätt riktning. Men om man läser deras pamflett "En bättre framtid för alla" blir man bedrövad. Allt utvecklas i fel riktning, vilket är sant. Och vad är lösningen? Jo: "Nu måste vi investera i jobb, skola och välfärd i hela landet, och samtidigt bygga upp säkerhetsmarginaler i ekonomin." Detta kunde lika väl ha sagts av Anders Borg. Ingenting om hur vi får fungerande järnvägar, sjukvård, skolor, äldreomsorg, socialförsäkringssystem osv. Tio miljarder till järnvägen på tio år gör ingen skillnad. Däremot är det riktigt att Trafikverket har förlorat kontrollen över järnvägssystemet och att verket måste återta kontrollen. Detsamma har hänt inom sjukvården, där landstinget har förlorat kontrollen och det har ingen aning om vad som händer. Detta gäller inom samtliga områden som sossarna pratar om, men eftersom de har varit med om att ställa till oredan talar de tyst om det och har inga lösningar utom vackra ord och Magdalena Anderssons ansvarsfulla ekonomiska styre. Det liknar en återgång till Kjell-Olof Feldts och Göran Perssons katastrofer.

Läs mer om varför Sverige som nation måste satsa på magnettåg i EU-valpamflettens artiklar:

Trafikverkets höghastighetståg: Dyrt, långsamt, begränsat och sent!
Vi vill ha en framtid för Sverige!

Och i pamfletten: Stockholm - Köpenhamn 75 minuter

Jämför Alliansen förslag "Sverigebygget" här

Tillbaka till Valpamfletten!