Cheminade LaRouchekandidat i franska presidentvalet

LaRouches främste företrädare i Frankrike, Jacques Cheminade, är på väg att kvalificera sig till det kommande presidentvalet. Denna vecka kommer Cheminade att lansera sin kampanj och boken som bär hans budskap: "En värld utan City och Wall Street - den stora byggarbetsplatsen för framtiden".

Den 17 januari rapporterade Reuters om Cheminades planer på att kandidera i det franska presidentvalet, vilket ledde till presstäckning på flera stora mediahemsidor, t ex Le Point, Capital, La Tribune och Boursier.com. Reuters citerade Cheminade om att många borgmästare ger idag sitt stöd "till mig, för att de vet att jag sedan 1995 sagt att det drar ihop sig till en allvarlig ekonomisk kris. Och nu har den brutit ut."

Cheminade har fått stöd från många borgmästare eftersom presidentkandidater i Frankrike måste samla stöd för kandidaturen i form av underskrifter från minst 500 folkvalda representanter, från borgmästare upp till nationella politiker för att kvalificera sig. I pressmeddelandet heter det vidare att Cheminade är påverkad av den amerikanske ekonomen Lyndon LaRouche "som kräver en omfattande sanering av finanssystemet."

De myndighetstrakasserier som drabbade Cheminade i presidentvalkampanjen 1995 har också luftats. I en debatt i den franska senaten den 12 januari, som handlade om valkampanjfinansiering och kryphål i det existerande systemet, hänvisade den socialistiske senatorn och f d domaren Pierre-Yves Collombat till de organiserade trakasserierna mot Cheminade 1995. Collombat sa att författningsrådet och dess dåvarande ordförande Roland Dumas, med en sällsamt luddig argumentation vägrade att betala ut pengar till Cheminades valkampanj. Samtidigt gavs pengar till Cheminades mäktiga motkandidater, Balladur och Chirac, trots att deras kampanjer inte finansierats korrekt.

Idag vet man mer om dessa smutsiga affärer. 1995 sålde Frankrike ubåtar till Pakistan. President Nicolas Sarkozy var då finansminister (och Balladur premiärminister) och skrev under affären med Pakistan. 2002 dödades elva fransmän i ett bombattentat mot ubåtsbygget i Karachi i Pakistan. De franska utredarna misstänker att bombattentatet var en hämnd för att överenskomna mutor inte betalats ut och att en del av pengarna istället gick till att finansiera Balladurs presidentvalkampanj 1995.

Genom denna undersökning av ubåtsaffären med Pakistan har utredarna också hittat andra intressanta detaljer om hur Balladur och Chirac finansierat sina respektive valkampanjer, och i båda fallen ställer man i fråga om de överhuvudtaget varit berättigade till ersättning för utgifter i valkampanjen 1995.

Den orättvisa behandlingen av Jacques Cheminade har också kommenterats av andra, t ex den nu 83-årige Jacques Robert, som 1995 var medlem i författningsrådet. Den franska elitens maktarrogans stinker.

Följ Jacques Cheminades valkampanj på hans hemsida!