Cheminade: En hållbar färdplan för Ukraina

Uttalande av Jacques Cheminade, ordf. Solidarité & Progrès, Paris, 2 mars 2014

Idag har de ukrainska myndigheterna kallat in sina arméreserver, och därmed ökat krigshotet. Mot bakgrund av Obamas uttalande att han är beredd att svara på händelserna på Krim är risken för världskrig nu överhängande, precis som under Kubakrisen. Skillnaden idag är att USA:s president inte är John F. Kennedy.

Det betyder att ansvaret nu ligger hos de länder i Europa som är övertygade om att freden inte kan bevaras om inte Ryssland sitter med vid förhandlingsbordet. En sak är att prata i Bryssel, en annan att handla utan vidare dröjsmål. Huvudinslagen i en färdplan för Ryssland och de ledande EU-länderna, främst Frankrike och Tyskland, är givna:

* respekten för Ukrainas territoriella integritet och nationella suveränitet måste garanteras;

* ingen illegitim regering, som t.ex. den nuvarande i Kiev, får erkännas;

* varje extremistgrupp med anspråk på att styra en illegitim regering måste avväpnas och upplösas;

* garantier måste ges till den ryskspråkiga befolkningen och ryskan återinföras som ett officiellt språk;

* Ryssland måste erkännas vara det enda landet som kan utgöra ett sammanhang och motor för Ukrainas ekonomiska utveckling;

* det inflytande som oligarker av olika schatteringar har på ukrainsk politik måste avskaffas;

* alla delar av den ukrainska nationen, öst såväl som väst, måste behandlas lika och rättvist; och

* Ukraina måste ges förutsättningar att säkerställa en rättvis och harmonisk ekonomisk utvecklingsdynamik, genom en överenskommelse mellan Ryssland, Västeuropa och USA.

Konkret sett kan den här färdplanen bara realiseras om de tongivande länderna inför ett system med statliga produktiva krediter, i stället för de nuvarande spelreglerna, bestämda av en monetaristisk oligarki. Dessa krediter kan finansiera stora utvecklingsprojekt som integrerar Ukrainas ekonomi i ett område som sträcker sig från Atlanten till Kinesiska sjön. Slutligen måste, om freden ska vila på en säker grund, den politiska ledningen i den transatlantiska zonen bytas ut.

Makten måste tas ifrån City och Wall Street och alla deras medlöpare, till att börja med Barack Obama och de europeiska ledare som underkastar sig det nuvarande anglo-amerikanska imperiet. För att Ukraina verkligen ska kunna bli fritt måste vi först befria våra egna länder från den kannibaliska kasten. Världsfreden hänger på det.

Se Jacques Cheminade intervjuas på TV-kanalen RT.com här: http://www.larouche.se/artikel/cheminade-varnar-for-varldskrig-pa-rt-com