Bygg Sveriges och världens framtid!

Möjligheten att återuppbygga Sveriges och världens ekonomi har uppenbarat sig nu när det globala finanssystemet, som de senaste åren har blivit en spekulations- och konsumtionsorgie med lånade pengar, är på väg att förinta sig självt. Globaliseringssystemet har redan kraschat.

Varje nationell regering har fortfarande möjlighet att skydda sitt folk och samarbeta med andra om att omorganisera det bankrutta systemet. Lyndon LaRouches förslag till ett nytt finans- och valutasystem, som han kallar ett Nytt Bretton Woods-system, är ett stabilt och spekulationsfritt system som fokuserar på att bygga ut infrastruktur och produktionskapacitet för att tjäna det allmänna bästa och kommande generationers behov. Förutsättningen är att de starka nationalstaterna USA, Kina, Ryssland och Indien går samman som grundare av det nya systemet. Europas länder har tyvärr, från och med Maastrichtfördraget, lämnat ifrån sig kontrollen över sina nationella ekonomier till byråkratin i Bryssel, och har svårt att spela en avgörande roll innan de gjort sig fria från EU:s bojor.

Sverige och Europa har ändå med sina stora tekniska och industriella tillgångar en avgörande roll att spela för återuppbyggnaden av världens fysiska ekonomi längs de ”eurasiska landbroarna”. Dessa utvecklingskorridorer kommer att sträcka sig från Kina till Sydostasien, Afrika och västra Europa och från Oslo-Stockholm-Helsingfors till S:t Petersburg och därifrån genom Sibirien och under Berings sund till Kanada och Amerika.

Här i Sverige måste vi omedelbart bygga ut den eldrivna ekonomin med kärnkraften i centrum, och ett avancerat transportnätverk med magnetsvävartåg som ryggraden. Utan billig el och effektiva transporter har Sveriges industrier inte en chans varken nu eller i framtiden. 70 procent av svenskarna är positiva till kärnkraft och mer än hälften vill bygga ut kärnkraften. Riksdagspolitikerna har inte alls hängt med i den här frågan.

Genom en ny politik kan vi skapa hundratusentals nya produktiva jobb åt de unga. Dessutom måste vi börja bygga hundratusentals nya bostäder för våra unga generationer, i stället för att spekulera med de gamla med absurt dyra lån.

För att åstadkomma förändring måste vi göra upp med två ideologiska problem hos våra politiker och massmedia: monetarismen och miljöfanatismen. Monetarismen säger att vi inte kan bygga något om vi inte redan har pengar. Det är statsministerns, EU:s och tidigare regeringars inställning. Miljöfanatismen säger att vi inte kan försörja fler människor på en bättre levnadsstandard utan att jorden går under. Båda idéerna har bevisats vara vetenskapligt ohållbara och utgör nu ett direkt hot mot den framtida existensen av civiliserade former av liv på jorden.

Om vi skall kunna ta oss ur finanskrisen behöver alla nationer sin suveränitet för att kunna skapa de billiga krediter som behövs för de nödvändiga investeringarna i infrastruktur, industri och vetenskaplig utveckling, saker som inga ”marknadskrafter” i världen varken vill eller kan göra! Om makten över nationens eget öde tas ifrån den folkvalda demokratiska nationella regeringen, har svenska folket inga medel kvar för att bemöta ekonomiska problem. Det är därför vi måste stoppa det nya Lissabonfördraget genom att kräva folkomröstning och inte låta politikerna godkänna i smyg det som det franska och holländska folket sa nej till. Likaledes pågår i USA en operation för att lyfta in miljardären Michael Bloomberg och hans korporativistiska (läs: fascistiska) ekonomiska politik i Vita huset år 2009. LaRoucherörelsen i USA mobiliserar för att stoppa det. Fascism är inte bara militära stövlar. Det börjar som ett ekonomiskt system, där en ”prins” på bankirernas ”vita springare”, en ”god diktator”, lovar att lösa alla problem med mer åtstramningar och nedskärningar. När det naturligtvis misslyckas och befolkningen gör motstånd, då kommer stöveln fram och trampar in den ”slutliga lösningen”.

LaRoucherörelsen i Sverige – EAP vill för alla lägga fram denna fara, men samtidigt visa en väg för medborgare och politiker till en bättre lösning. Ansvaret ligger hos de ansvarsfulla och passionerade medborgare som vill uppnå förändring, och inte bara skylla på ”politikerna”. Det är du som är politikern. Du väljer i dag hur du vill att framtiden skall se ut. Det går att bygga Sveriges ekonomi och bidra till utveckling i hela världen. Om regeringen börjar arbeta på det sätt som vi föreslår, kommer det att inspirera andra till en positiv lösning. Vi måste samarbeta med grannländerna Norge, Danmark, Finland och Ryssland, och börja väcka liv i den tyska Törnrosa vars roll är extremt viktig för hela Eurasiens ekonomiska utveckling.

Vår nya pamflett har nu kommit i posten till alla berörda myndigheter och till riksdagen, kommuner och landsting. Mycket kommer att hänga på dig. Du som medborgare är kallad till en historisk uppgift genom ditt aktiva deltagande och stöd till vår kampanj.