BüSo på valsedeln till EU-valet

I Tyskland deltar EAP:s systerparti BüSo (Bürgerrechtsbewegung Solidarität) i valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014. Det meddelades av landets valmyndighet den 14 mars sedan partiet hade lämnat in mer än 5100 giltiga stödunderskrifter för partiets valdeltagande från tyska medborgare. BüSos ordförande Helga Zepp-LaRouche toppar listan med 34 kandidater.

Valkampanjen kommer nu att drivas med följande huvudinriktining:

- EU:s geopolitik, som styrs av brittisk-amerikanska intressen, ökar risken för ett kärnvapenkrig. EU:s upptrappning mot Ryssland (som t.ex. i fallet Ukraina) måste hejdas.

- Istället för ett EU-imperium, med en politik att regimförändra andra länder, måste Europa vara ett fädernesländernas Europa som samarbetar med varandra som självständiga stater och med andra länder i Eurasien och Afrika för att säkra en varaktig fred. Huvudverktygen för denna politik är förverkligandet av de eurasiska landbroarna och en industriell uppbyggnad av hela världen.

- Det bankrutta transatlantiska finanssystemet och därmed också euron måste skrotas. Dess ruinerande spekulationsbubblor har redan kostat alltför många människor livet. Inför omedelbart ett bankdelningssystem enligt Glass-Steagall-principen istället för trojkans åtstramningspolitik med statliga bankräddningspaket (bail-out) och bankräddning genom beslagtagande av egendom och bankkonton (bail-in, även kallad Cypernmodellen).

- Inrätta en statlig mekanism för att skapa krediter öronmärkta för produktiva investeringar i forskning, utbildning och förnyelse av infrastruktur. Låt varje lands produktivkrafter växa med ett sådant kreditsystem för att skapa full sysselsättning och välstånd.

- Miljöpolitikens dogmer måste avskaffas. Parallellt med kasinoekonomins spekulation driver de nationer till ruin och till randen av krig samt har befolkningsreducering som målsättning.

- Samarbete med i synnerhet Eurasiens och Afrikas länder för att förverkliga mänsklighetens gemensamma målsättningar (som t.ex. att få öknarna att blomma, övervinna världssvälten, rymdteknologi, försvar mot asteroider samt att utveckla fusionskraften).

- Inled en era med en ny, mänsklig paradigm genom en klassisk vetenskaplig och kulturell renässans som sätter varje människas skapandeförmåga och alla nationers utvecklingsmöjligheter i centrum.

BüSo, liksom EAP och andra partier i EU-länderna vi samarbetar med, arbetar för att avskaffa den genomkorrumperade institutionen EU och ersätta den med ett nytt samarbete baserat på nationell suveränitet och utveckling. Principerna för denna gemensamma kampanj i EU-valen i flera länder har formulerats i de "Europeiska nationernas gemensamma självständighetsförklaring" där värdegrunden och de historiska förebilderna får bilda en resonansbotten för vad som måste göras idag.

Läs och anslut dig till de Europeiska nationernas gemensamma självständighetsförklaring här

Följ BüSo-kampanjen här http://bueso.de/