Britternas och Soros' underhuggare i den georgiska regimen

Våra pågående efterforskningar har så här långt lyckats identifiera följande springpojkar för britterna och George Soros i den nuvarande georgiska regeringen:

1) Premiärminister: Vladimir "Lado" Gurgenidze

Brittisk imperiebankir. Medborgare i Förenade kungariket.

Född 1970, Tbilisi, Georgien. Med början 1997 arbetade han för den anglo-holländska bankjätten ABN AMRO. Han bodde 1998-2003 i London. Från 1997-1998 ledde han bankens corporate finance-operationer i Ryssland och dess grannländer. Bland ABN AMRO:s erövringar återfanns ett projekt där man lade snaran om Bank of Georgia, som privatiserats 1994-1995. Från 1998-2000 ledde Grugenidze ABN AMRO:s fusioner och förvärv i de europeiska tillväxtmarknaderna.

Efter Soros' "rosenrevolution" 2003 återvände han till Georgien där han blev VD (2004-2006) för Bank of Georgia, helt i linje med UNDP:s och Soros' gemensamma strukturella/finansiella reorganiseringsprogram för landet ("kapacitetsbyggande"). Gurgenidze förde in en styrgrupp från ABN AMRO och andra banker med koppling till Storbritannien.

Gurgenidze utsågs till premiärminister och regeringschef i november 2007.

2) Chef för nationella säkerhetsrådet: Alexander Lomaia

Långtida toppchef för George Soros förehavanden i Georgien. Övervakar numera landets militäroperationer.

År 2003-2004 var Lomaia chef för George Soros' stiftelse Open Society Georgia Foundation. Han hade ansvaret för utdelandet av stipendier och annan administrativ verksamhet, samt uppfyllandet av dess årliga budget på mer än 2 500 000 dollar. Han hade även uppsikt över de c:a 50 anställda inom stiftelsens program-, finans- och administrativa sektorer.

Under 2003-2004 var Lomaia även regionchef för f.d. Sovjetunionen för Open Society Institutes "Democracy Coalition Project". Han "underlättade NGO:ernas koalitionsbyggande i de nya oberoende staterna i f.d. Sovjetunionen att främja en aktivistisk demokratisk reformagenda.... Projektet underlättade skapandet av ett internationellt förbund av nationella koalitioner som gemensamt strävade efter ... demokratiska reformer på internationell nivå."

3) Ordförande för Georgiens parlamentariska kommitté för europaintegration: David Darchiasjvili

Före detta chef för Open Society Georgia Foundation.

Darchiasjvili har sedan 1992 arbetat för de Soros-dominerade NGO-nätverken, framför allt i Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development, en "partnerinstitution" till Soros' Open Society Institute. (Bland dess bravader kan nämnas att man publicerat en georgisk översättning av den nykonservative Francis Fukuyamas "The End of History and the Last Man".)

Darchiasjvili ledde Open Society Georgia Foundation under perioden (ungefärligen) 2006-2007, där han av allt att döma efterträdde den nuvarande premiärministern Gurgenidze som chef för Soros' operationer i Georgien. I sin nuvarande position samordnar han parlamentsinstitutioner i Georgien med britternas och Soros' planer för EU, i anslutning till sådana kanaler som Soros' "European Council on Foreign Relations".

Dokumentet tillhör dossiern: