Helga Zepp-LaRouche: Bra gjort, Merkel!

De besinningslösa reaktionerna på tyska Finansinspektionens beslut att förbjuda vissa nakna blankningar bekräftar för förbundskansler Merkel att tyska regeringen gjort rätt. En fortsatt möjlighet att genomföra nakna blankningar av euroområdets statsobligationer och vissa aktier liksom anknutna kreditförsäkringar (CDS), skulle betytt att spekulanternas fortsatt kunde härja fritt på bekostnad av nationens välstånd. Detta är ett första steg i rätt riktning.

Vad skulle Tyskland ha gjort? I 34 månader har systemkrisen eskalerat, och enorma produktionskapaciteter i den reala ekonomin har gått till spillo, samtidigt som miljarder euro och dollar i skattepengar runnit ner i fickorna på spekulanterna utan att någon återreglering kunnat genomdrivas. Under denna period har tre G20 och många EU-toppmöten visat att de finansiella institutionerna uppenbarligen är mycket mäktigare än regeringarna, som vidtagit det ena räddningspaketet efter det andra, vars enda resultat har varit att spekulanterna bara fortsatt och tagit ännu större risker. De har ju fått bekräftat, om någon skulle tvivla, att skattebetalarna täcker förlusterna.

Och vad skulle Tyskland göra, när trycket från de andra EU-regeringarna inför de förnyade hotet av en finansiell härdsmälta varit så stort att tyska regeringen mot bättre vetande gått med på den senaste megaräddningspaketet, om vilket mer klarsynta röster, t.ex. förre förbundsbankschefen Karl-Otto Pöhl, helt riktigt sagt att det mycket väl fanns alternativ till.

Det vittnar helt enkelt om gränslös arrogans att tro, att man kan vänta sig att den tyska skattbetalaren kan göras till en mjölkko för hela Europa och att man återigen kan sätta Tyskland inför massivt tryck att agera mot sina egna intressen, som gjordes när euron infördes och som när de inflationära bankräddningspaketen genomdrevs. Om Tyskland tar ett litet steg för att göra sin situation lite mer hanterbar, borde diverse kritiker inte vara förvånade.

Det har bara visat att Tyskland fortfarande har en regering.