Bolånekrisen är bara början – förbered Sverige för en total finanskollaps

Det är långt till skogen, sa Törnberg, eldade med yxskaftet.

Konsumtionssamhällets fest är snart slut. Är det inte dags att gå tillbaka till att producera?

Vi lever nu på lånad tid och lånad levnadsstandard. Vi är hopplöst skuldsatta som nationer och individer. Våra ungdomar har insett att de ingen framtid har. De har blivit det fattigaste skiktet i samhället, släpandes ett stort skuldberg.

Bortsett från LaRoucherörelsens kampanjer har inga seriösa försök gjorts att informera det svenska folket om omfattningen av den globala finans- och valutakrisen, eller hur den kan tacklas med lagstiftning som skyddar människorna i stället för att rädda hedgefonderna och deras bankirer som har gillrat en fälla av skulder för hela mänskligheten. Inte ens riksdagsledamöterna, som är nödvändiga medspelare i processen att skapa de lagar som kan ta samhället igenom krisen, har en aning om vad som verkligen händer på ”marknaden”.

Trots att många signaler har kommit fram i massmedierna om bankpanik i England, kollapsande bostadsbubblor i USA, stora förluster bland hedgefonder och finansbolag inklusive svenska SEB-banken och SBAB (med 25 miljarder kr i papper som inte går att värdera därför att ingen vill köpa dem) samt dollarns kollapsande värde, framställs allt detta som en tillfällig ”oro” på USAs bostadsmarknad.

Ja, bolånebubblan har förvisso kollapsat, och hotar miljontals familjer i USA och andra länder med den värsta sociala krisen sedan 1929, men den är bara toppen på isberget av spekulations- och kasinoekonomin som har byggts upp som en växande bubbla successivt sedan Bretton Woods-systemet kollaps 1971. Den enda anledningen till att hela systemet inte rasat ihop totalt – 1982, 1987, 1998, 2000, eller senare – är att centralbankerna har skapat nya finansbubblor och värdelösa finansmedel och papper som dessutom har använts som en tillgång för att låna mer pengar och spekulera mera. Samtidigt har krediter, pengar, pensionsfonder och andra finansiella medel flyttats till spekulation i stället för investering i den produktiva ekonomin i Västeuropa och USA, d.v.s infrastruktur, industri, sjukvård och utbildning. Nedläggningen av produktiv verksamhet i väst har ersatts av import av billiga konsumtionsvaror från Asien och andra delar av världen. En hel del av konsumtionen drivs genom kreditkortlån, och handelsbalansen mellan USA och Asien jämnas med att trycka sedlar och statsobligationer.

Nu vill ingen köpa de värdelösa papprena och hela kredit- och valutasystemet balanserar på ruinens brant. Lösningen som centralbankerna i USA och Europa har tagit sin flykt till är att översvämma finansmarknaden med mer billiga fiktivkrediter till spekulation, vilket är problemet snarare än lösningen. Det kommer att köpa lite tid för spekulanterna, men gör kollapsen ännu större och hårdare mot nationerna. Bankirerna är inte heller riktigt kloka, när de offrar sig själva i försöket att rädda hedgefonderna. Visst, vi gillar inte mycket av vad bankerna har gjort genom åren, men vi förstår också att banker behövs i en modern ekonomi. Vi kan ta dem i örat och säga till dem vad de skall göra genom regleringar.

En uppgift för svenska folket

Sveriges medborgare, och då menar jag medborgare i ordets fulla mening, har en historisk uppgift under de närmaste veckorna: att delta i utformningen av ett nytt finanssystem, ett rättvist och verklighetsförankrat system. Vad det betyder i praktiken är att först bygga en brandvägg mellan det spekulativa fiktiva värdepappret och den reala ekonomin. Vi måste sedan skapa nya krediter som investeras i byggandet av nationens fysiska ekonomi.

Den amerikanska ekonomen och statsmannen Lyndon LaRouche, som sedan länge har varnat högt och tydligt för den här krisen, har presenterat ett förslag till en lag till skydd för husägare och banker i Franklin Delano Roosevelts anda. LaRouches politiska rörelse av unga aktivister i det demokratiska partiet har mobiliserat i flera delstater för att driva igenom lagförslaget för att tvinga kongressen i Washington att agera för att skydda miljontals familjer som hotas av de massvräkningar som redan har börjat, och samtidigt stabilisera bankerna.

LaRouches förslag betyder att de hotande ”subprime”-lånen måste frysas och att familjerna i stället bara skall betala en slags hyra som de klarar av till bankerna. Samtidigt måste staten garantera bankernas utbetalningsansvar för att stabilisera banksystemet. Vad det betyder, enligt LaRouche som åberopar den amerikanska konstitutionen och dess portalparagraf om den allmänna välfärden, är att i kristider kommer människorna först, inte spekulanternas och lånehajarnas skuldbrev. LaRouches lagförslag har hittills officiellt lagts fram i delstatskongresserna i Florida, New Hampshire, Pennsylvania, Michigan och Illinois.

I Tyskland driver Helga Zepp-LaRouche och Medborgarrättsrörelsen Solidaritet (BüSo) en liknande kampanj som också åberopar den tyska grundlagen som tydligt lägger fast det allmänna bästa som regeringens och parlamentets högsta prioritet. Även i Sverige talas det i Regeringsformen om det allmännas ”särskilda åliggande” att skydda människors rätt till bland annat bostad. (1 kapitlet 2§)

I Sverige måste vi skapa de lagliga medel som krävs för att skydda medborgarna. I fastighets- och bankkrisen 1991 agerade regeringen och riksdagen för att skydda bankerna och krossa det svenska folket och byggindustrin. Tiotusentals produktiva företag gick i konkurs. De fick ingen hjälp, och de svenska skattebetalarna har betalat notan, och betalar fortfarande i form av ökad strukturell arbetslöshet, fortsatt åtstramning o.s.v. Nu måste vi dra lärdomarna av den krisen. Ett positivt initiativ togs av banklagskommittén, som föreslog att nästa gång som svenska banker är konkursfärdiga så tas de i ”offentlig förvaltning” så att staten kan skydda hushållens insättningar upp till en kvarts miljon. Bostadslån måste också ses som en annan typ av lån än spekulativa lån, människor behöver ju någonstans att bo.

Med tryck från svenska folket måste Sveriges riksdag och regering agera nu för att skydda tryggheten i samhället och ta sitt fulla ansvar att återuppbygga nationens PRODUKTIVA potential. Det betyder att nya statliga krediter med låg ränta måste skapas för att finansiera storskaliga satsningar på infrastruktur (transporter, energiproduktion, vattensystem, vetenskaplig forskning, sjukvård och utbildning) för att återuppbygga Sveriges industriella produktivitet och skapa hundratusentals produktiva arbetsplatser. Ungdomar skall inte längre behöva välja mellan arbetslöshet eller improduktiva jobb som telefonförsäljare, torgförsäljare, tidningsutdelare eller hamburgerflippare. De skall åter få tillgång till välbetalda industri- och byggjobb.

Den korta och kostsamma smekmånaden med konsumtion för lånade pengar måste sluta. En ny tid dagas där nationer kan återuppbyggas. Sverige kan återuppbyggas och därmed delta i att bygga en allt bättre värld. Fattigdom och elände kan utrotas med redan existerande teknologier. Det enda vi behöver ändra på är vår syn på människor och ekonomi. Genom mänsklighetens historia har vi beskådat tragedier som nästan alltid är ett resultat av att samhället envist hakat sig fast vid ett ruttet tankesätt och en felaktig allmän opinion.

Avveckla imperiet

Den sedan 30 år rådande så kallade globaliseringspolitiken är inget annat än en ny form av det gamla brittiska imperiets politik av påtvingad ”frihandel”. Nationer, inklusive England, var underordnade de privata finansiella intressena runt det brittiska Ostindiska kompaniet och handelsbankerna i Londons City. Ostindiska kompaniets privatarme var en del av ”firmans” medel för att underkuva nationer i Afrika och Asien och för att öppna portarna till den brittiskt styrda handel som aldrig var fri. Det brittiska imperiet har tyvärr överlevt och använder sig just nu, som en parasit, av USAs militära styrka för att ta kontroll över världsekonomin.

President George W. Bush och vice presidenten Dick Cheney är inga amerikanska patrioter, utan verktyg för imperiets intressen. De har försvagat och nästan förstört den amerikanska militären till förmån för privata legoarméer som härjar vilt i Irak idag. Modellen för dessa privata arméer är det brittiska Ostindiska kompaniets politik. Den enda delen av industrin i USA, Storbritannien och Västeuropa som fortfarande tillåts expandera stort är vapenindustrin. Den industrin kontrolleras i sin tur av det anglo-amerikanska militär-industriella komplexet med brittiska British Aerospace Systems (BAE) i spetsen. BAE kontrollerar numera även den svenska vapenindustrin. De har total ägarkontroll över Bofors och Hägglunds, samtidigt som de är storägare i Saab och har ingått ett partnerskap med Ericsson Microwave Systems. Så det är ingen överdrift att säga att Sverige just nu ingår i det brittiska imperiet. Därför är det en viktig uppgift att befria Sverige från detta ok och göra det självständigt.

Imperiets nuvarande politik är att först ge hedgefonderna lite mer tid genom massiva räddningsaktioner med mer fiktiv likviditet som kan driva ekonomin djupare in i den hyperinflation vars tecken vi ser i de stigande råvaru- och spannmålspriserna. Sedan vill det dra världen vidare in i det anglo-amerikanska ”efter 11 september”-agerandet som vi ser i Afghanistan och Irak och på så sätt skapa en världsdiktatur. Om det planerade nästa steget att bomba Iran tillåts genomföras så måste vi räkna med ett globalt krig som kan ta formen av ett religionskrig.

Den omedelbara reaktionen från Ryssland och Kina kommer att vara att förbereda sig för ett världskrig. Ryssland har faktiskt redan påbörjat den fasen genom att rusta upp sin militära styrka och ompositionera sig politiskt på många fronter. Vilken som eller båda imperiets lösningar kommer att leda mänskligheten in i ett totalt ekonomiskt och politiskt sammanbrott av hela civilisationen, så som vi har lärt oss uppskatta den i modern tid.

Så låt oss samla krafterna för att undvika det som historien har lärt oss att vi ska undvika, och bygga det goda och rättvisa.

Hussein Askary
ordförande, LaRoucherörelsen i Sverige – EAP
16 oktober 2007