Boken "Sanningen bakom Kreugerkraschen"


Inom LaRoucherörelsen har frågan om Ivar Kreugers och Kreugermordets betydelse utgjort en central frågeställning för 1900-talets historia. De första undersökningarna gjordes av Rolf Linde och därefter har flera andra medlemmar skrivit artiklar. Det mest omfattande arbetet gjordes av Tore Fredin i boken "Sverige en synarkistisk modell", där industrialistfraktionen kring Kreuger beskrevs i sin politiska roll som motståndare till de internationella bankgrupper, som själva kallade sig synarkister och skapade de olika fascistiska rörelserna och styresformerna i Europa.

Det fanns och finns en annan lösning på finanskriserna än åtstramning med diktaturmetoder och med den svenska modellens helt odemokratiska korporativa styre. Den amerikanske presidenten Franklin Roosevelt avvärjde fascisthotet i USA med hjälp av sin bankdelning enligt Glass-Steagall, sitt kreditsystem och alla projekt i sitt New Deal. På så sätt mobiliserades USA på grundval av sin konstitution att sätta igång den amerikanska ekonomin och miljoner arbetslösa i full produktion. Även om Ivar Kreuger arbetade som privatperson och inte med statens myndighet, var det samma amerikanska ekonomiska idéer som han använde: En realekonomisk tillväxt upplyft av den mest avancerade nya teknologin som garant för all kredit och värdepapper.

Med den alldeles nyutkomna boken "Sanningen bakom Kreugerkraschen: Så fälldes en svensk gigant" har författaren Nikola Majstrovic gjort ett banbrytande arbete för att klargöra hur Kreugerkraschen orkestrerades. Majstrovic har lyckats få fram tidigare helt okända fakta och omsorgsfullt sammanställt och dokumenterat även tidigare kända saker. På detta sätt har han kunnat bevisa att Ivar Kreuger mördades i sin våning i Paris den 12 mars 1932.

Mordets enorma konsekvenser i Sverige och världen kan därmed sättas i sitt sammanhang. Hur en självutnämnd kommission bestående av enbart Kreugers motståndare kunde förkunna efter endast två veckor att den världsomspännande koncernen var på obestånd och tömd på alla resurser av Kreuger. Hur detta betydde att alla investerare och aktieägare förlorade allt och tillgångarna för struntsummor avsiktligt kunde överföras till nya ägare. Men effekterna av Kreugerkraschen som den kom att kallas, handlade om mycket mer än pengar. Med mordet avbröts rekonstruktionen av Tysklands ekonomi. Nazisterna hjälptes till makten och andra världskriget bröt ut.

Med diktaturerna i Europa och kriget samlades enorma maktinnehav i några jättelika koncerner i Europa. Trots att efterkrigstiden ledde till återuppbyggnad och många nya företag, så fortsatte maktkoncentrationen och de flesta stora ägarfamiljer i bl.a. svensk industri bortmanövrerades. De medelstora företagen pressades undan och med dem medelklassen. Från 1980-talet accelererade denna utveckling med bankkriserna, spekulationsbubblorna och framväxten av riskkapitalbolag.

Mordet var därmed inledningen på en lång process där uppfinnare och egna företagare förlorade inflytande i Sverige, till dagens situation där banker, finansinstitutioner och finanspolitik dominerar näringslivets både ägande och inriktning. Ivar Kreuger hade tagit med sig inte bara den armerade betongtekniken från USA utan också en ekonomisk inriktning av innovationsdriven ekonomisk tillväxt och finansiella lösningar för att främja detta. Han anslöt därmed till traditionen från de stora uppfinnarföretag som startades årtiondena före honom i Sverige. Han vidareutvecklade och i många fall räddade dessa idag stora företag i 1920-talets kriser.

När framför allt de mindre och medelstora företagen idag riskerar att förloras i nästa bankkris, kan det slutgiltigt rasera denna typ av innovativ företagaranda och därmed framtiden för hundratusentals anställda och många lokalsamhällen. Det företagen nu hotas av är den så kallade Cypernmodellen, även kallad bail-in, som har genomdrivits för alla medlemsländer i EU den 15 april i år och den innebär att banker i kris kan beslagta sina kunders bankkonton om de överstiger 100.000 euro. Det är inte nog med det eftersom företag som hamnar i kris efter sådana förluster, kan övertas av banker eller deras anknutna riskkapitalbolag för symboliska summor, precis som Nordbanken (idag Nordea) genom bankkrisen 1987-93 kunde"köpa" hela Boforskoncernen m.m. av Erik Penser för fyra kronor.

Boken "Sanningen bakom Kreugerkraschen" aktualiserar därför en diskussion om vad Kreuger respektive hans motståndare representerade för syn på människor och samhälle; om bankerna skall vara till för företag och människor eller bara för sig själva; om bankerna skall vara obegränsat garanterade av medborgarna eller om garantin till kasinodelen skall begränsas med bankdelning. I grunden aktualiserar boken frågan: Vem skall skydda företagare och uppfinnare, liksom alla ännu mer utsatta människor i Sverige? Boken är därför oundgänglig för den som funderar på hur Sverige skall klara den stora civilisationskris Västvärlden står i idag.

Boken "Sanningen bakom Kreugerkraschen" kan köpas för 250 kr + porto. Adress: Nikola Majstrovic Tegelhagsvägen 175, 191 30 Sollentuna. Tel. 070-884 73 40. Mailadress: nikola.majstrovic@hotmail.com Vid beställning i bokhandel använd nummer ISBN 978-91-637-3608-7

Den banbrytande boken "Sverige - en synarkistisk modell" av Tore Fredin kan läsas i utdrag på: http://larouche.se/artikel/sverige-en-synarkistisk-modell

Fler av EAP:s artiklar om Ivar Kreuger finns på http://larouche.se/program/amerikanska-systemet/ivar-kreuger

Bakgrundsartiklar om synarkismen finns på: http://larouche.se/program/bekampa-oligarkin/sverige-synarkisktisk-modell

Här finns artiklar om Tore Fredin och länkar till av hans tal om sin bok och om Ivar Kreuger: http://larouche.se/nyheter/2009/03/17/till-minne-av-tore-fredin-1940-2009

Boken av Tore Fredin kan beställas genom att sätta in 200 kr på Ny Solidaritets förlags PG 57 50 45-0. Skriv "Sverige - en synarkistisk modell" på talongen.