Blir Obama en ny Roosevelt?

Den 20 januari installeras USA:s nye president Barack Obama i sitt ämbete. Om han då skulle signalera att han vill föra en politik i traditionen från Roosevelt och Westfaliska fredens principer, så måste regeringarna i Europa stödja honom i detta.

När Barack Obama svär eden som USA:s nye president den 20 januari så är det hur som helst början på ett helt nytt strategiskt läge – mardrömmen från sammanlagt tolv år med olika Bush-administrationer är över. Men världsekonomin rasar samman så halsbrytande fort att den nye presidenten genast måste göra ett dramatiskt utspel som visar att han är beredd att ta ledningen i att införa ett nytt globalt finanssystem, om totalt kaos ska kunna undvikas.

Det kommer snart att visa sig om Obama har det som krävs för att göra något som liknar det som Roosevelt gjorde, när han 1933 med New Deal tog krafttag för att börja lyfta USA ur depressionen. Det finns i alla fall en chans till det, i och med att åtminstone några av de ekonomer och f.d. centralbankschefer som ingår i den s.k. 30-gruppen, som ska ge råd till den nye presidenten, har insett att alla innovationerna som införts på finansmarknaderna sedan Alan Greenspan tillträdde som centralbankschef 1987 har lett till den nuvarande katastrofen, och att det måste till omgående förändringar.

Men några smärre korrigeringar, "nya regler", "transparens" etc duger inte. Bara om den nya administrationen lyfter fram den i den amerikanska författningen förankrade idén att regeringen är den lagliga myndighet som har till uppgift att försvara nationen och befolkningen mot otillbörliga eller kriminella övergrepp från privata intressen, kommer den här chansen att kunna utnyttjas. I denna kris, den största i finansmarknadernas historia, handlar det inte om pengar, utan om huruvida medborgarnas oförytterliga rättigheter, så som de garanteras i den amerikanska självständighetsförklaringen, ska kunna respekteras med hjälp av naturrätten och den Westfaliska fredens principer.

Det innebär att hela det program som Roosevelt hade i åtanke med New Deal och Bretton Woods-systemet fram till sin död, måste förverkligas fullt ut. Roosevelts avsikt att en gång för alla avskaffa och utrota kolonialismen – en avsikt som omintetgjordes av den anglofile Truman – måste omsättas i praktisk verklighet i dag. Det betyder att det amerikanska banksystemet inte bara måste omorganiseras genom ett ordnat konkursförfarande, utan att det nu gällande monetära systemet måste bytas ut mot det kreditsystem som är stadgat i författningen. Det betyder också att den nya administrationen måste ta ledningen i en lösning på den internationella krisen, och att det nya systemet måste vara rättvist för alla världens nationer.

En positiv faktor i detta läge är att Lyndon LaRouches auktoritet och trovärdighet har ökat enormt i hela världen, men framför allt i USA, tack vare hans obestridligt träffsäkra prognoser om den systemkris vi nu upplever. Därför spelar LaRouches lösningsförslag en mycket betydande roll i den debatt som nu förs inom och utanför den nya administrationen. Om de faktiskt också kommer att användas, kommer snart att visa sig.

Läs hela artikeln på tyskawww.bueso.de, eller på engelskawww.larouchepub.com.