Bilbränder och medborgargarden: Är detta början på en ny mörk tid?

Den fysiska, realekonomiska kollapsen och dess effekter och orsaker i de finansiella systemens kriser kommer att leda till en ny mörk tid likt den som Europa genomled på rund 13-1400-talet om vi inte implementerar en lösning.

De kravaller som vi ser i Europas mindre privilegierade områden, såsom Stockholms förorter, är en inledande storm som kommer att framstå som en västanvind i jämförelse med vad som komma skall, om roten till det onda inte rycks upp.

Det tog ledande politiker och massmedia flera dagar att förstå att det inte är en så bra idé att försvara och ursäkta våldsverkarnas gärningar. De verkar ha varit tagna på sängen. Det är minst sagt fascinerande att de som formar samhället inte förstår vad deras synsätt leder till.

Vi har presenterat en lösning på världens problem, den så kallade finanskrisen, och jag kommer att gå igenom det kort nedan i den här texten än en gång. Att detta inte skett är roten till att situationen blivit som den är. Sen finns det specifika kausala skäl till att det sker just här och just nu. Nu, i maj, beror till exempel på vädret - som Facebook myten lyder - "på sommaren tvingar utanförskapet en att agera politisk med att starta upplopp, på vintern är det softare att spela dataspel". Att tro att vädret är den faktiska fysiska orsaken blir absurt, i så fall skulle alla elda bilar, hela tiden mellan april och september. Den epistemologiskt intresserade kan förkovra sig Bernard Riemanns definition av fysiska orsaker och verkans orsaker. Det fysiska skälet till oredan är kollapsen. Verkans orsaker är många fler. Nog om den skillnaden, läs Riemanns verk, eller LaRouches böcker och uppsatser på ämnet, om detta finnes intressant.

Orsak och verkan

När man hävdar att ett polisiärt ingripande som kan ha innefattat övervåld, vilket utredds om det var fallet, var den utlösande faktorn, tändhatten, så måste man ställa sig frågan: Vad består bomben av? En del tycker frågan är enkel, och svaret blir helt kort: invandring.

På ytan är det lika logiskt som det är irrationellt att elda upp din ena grannes bil för att polisen dödade din andra granne. Om det inte fanns invandrare i Sverige så kunde inte dessa kunna elda upp bilar här. Mycket logiskt.

Problemet med den typen av analys, och den besläktade vänstermysfilosofin med korvgrillning och dialog med våldsverkarna, är att man helt bortser från alla andra delar av samhället - och den rådande globala existentiella krisens omfattning. Låt oss säga att en del kriminella, till exempel mordbrännare, skulle föredra att bidraga till samhället om de fick chansen. Vore det inte i så fall en idé att skapa produktiv full sysselsättning? De som då, fortfarande, beter sig kriminellt har inga ursäkter och undanflykter.

Till och med socialdemokraterna inser nu att arbete för alla vore bra. Så vad hindrar dem och Alliansen och de andra tre riksdagspartierna från att lösa krisen? Politiska skygglappar och pragmatism. De har ideologier som hindrar dem från att de det uppenbara och göra det rätt. Deras "åsikter förleder förnuftet, såsom sjukdomen förleder smaken" som Cusanus uttryckte det. Deras realism hindrar dem från att agera mot finanssystemet, det Londoncentrerade frihandelssystemet, då den fienden är för mäktig. De ger sig hellre på vädret ("klimatförändringar" som människan ska ha orsakat) och liknande mindre svåra motståndare. Eller, varför inte invandrare?

Är invandrarna problemet?

Det korta svaret på frågan om huruvida invandrarna är problemet, eller hur mycket invandring tål Sverige? Är 1. Nej, och 2, hur mycket som helst. Det lite längre, mer sanna svaret är att en reglerat omfattande invandring inte är ett problem, då människor, alla människor, kan producera mer än de kan konsummera om det ekonomiska systemet sköts bra. Lagar och internationella överenskommelser kan danas så att detta fungerar. Att tro att mordbrännare i förorterna är ansvariga för den ekonomiska kris som de ger uttryck för med sin kriminalitet är lite naivt. Vem har fattat besluten om att avreglera Sveriges banker, och lägga ner industrin? Vem förstörde kulturen?

Kosovoalbaner? Kosacker? Araber? Islamister? Judar?

Nej. Det var Kjell-Olof Feldt, Erik Åsbrink, Göran Persson, regeringen Bildt, och den formidabelt inkompetenta Alliansens påfund. Till och med Vänstern skryter stundtals med att de hjälpte Göran Persson med att stjäla svenskarna pensioner, samt slakta småföretagen och den offentliga sektorn, när de skulle "lösa krisen" på 90-talet. De löste inte krisen. De gjorde vad den internationella finansoligarkin med centrum i London och deras lakejer - de "finansvalpar" på Wall Street som "flinade" så mycket åt Göran Persson att han gav dem alla våra pensionsfonder för att få tyst på dem - ville. Krisen fortsatte.

"Den som är satt i skuld är inte fri"

Inte blev Göran Persson, eller Sverige, friare för att vi betalde, och lydde. Du blir fri när du slår tillbaka. Men, du måste slå mot fienden, inte dess lyckligt ovetande fotsoldater. Det är uppenbart att de allra flesta kulturskribenter och liknande extremexistentialister, samt högerpolitiker som Kjell Olof Feldts efterföljare och Reinfeldt, föredrar att debatter med Sverigedemokraterna framför oss. Vi kritiserar ju dem - de som orsakat krisen, genom att inte försvara Sverige mot de attacker som kommit från de övernationella imperialisterna. Ni vet, liberaler och andra som inte bara vill ha globalisering, utan som menar att det är en slags naturkraft som ingen människa kan stoppa.

Liberalism som upprätthålls med vapenmakt är det brittiska imperiets metod. Det är det brittiska systemet. Vänstern är en rörelse som skapats i dess brittiska skapares avbild. De vill uppenbarligen ha väldigt snarlika saker - högerliberaler och vänstern - främst världsregering och befolkningsreduktion. Vänstern består i allmänhet av liberaler med sunkigare kläder.

Kulturskribenterna är det tydligaste uttrycket för det vansinne som präglat kulturen under de 45 år som gått sedan den europeiska "kulturrevolutionen" 1968. Borde inte dessa få stå till svars för de kulturella problemen? Var det inte under deras kulturella omdaning som befolkningen förleddes att inte stoppa förfallet redan för decennier sedan? De slipper stå till svars nu. "De oppositionella" skyller på invandrarna. Och de etablerade kan känna sig så goda så, eftersom de försvarar dessa. Detta utgör hela debatten, förutom när vi bryter igenom.

Finns problemets kärna verkligen i Husby?

Ingen som bor i Husby har haft någon som helst möjlighet att påverka de galna beslut som under decennier lett till dagens explosiva situation. Man kan nästan se hur den annars så sömnige Reinfeldt lyser upp lite när han får tala med Åkesson. Nu var det lätt att undvika orsakerna till oredan. Det enda han behöver göra är att säga: Nej, det är inte invandrarnas fel. Och så slapp han svara på vad som ligger bakom eländet med flockvis med mordbrännare. Nyflagellanter kan vara nästa retrotrend.

Naturligtvis kan ingen enskild mordbrännare eller stenkastande kriminell skylla på "samhället", eller Kjell Olofs Feldts avreglering av kreditmarknaden, när de försvarar sig i rätten - om de nu lagförs. De ska straffas oavsett. För att de ska straffas krävs dock att grips, vilket skett i alldeles för liten omfattning. Det verkar som att ironins ande behagar skämta med oss, när finansministern i Sverige säger att polisen behöver mer resurser. Vänta. Är det inte ditt jobb att ge dem de resurser som krävs? Varför finns det inga resurser? Det är jämt så ont om pengar.

Här blir det intressant. Hur mycket kostar alla socialbidragstagare, alla vandalism och all byråkrati som rör invandring? Även om vi helt bortser från allt som invandrare bidrar med finansiellt och fysiskt inser vi snart att det inte är så mycket kostnader jämfört med vad vi förlorar på att förstöra Sveriges produktiva förmåga, genom kulturexistentialism och monetaristisk sparpolitik. Innan hade vi råd med brandkår, vård, polis, skola, etc. och investeringar i infrastruktur, bostäder mm samt "generösa" (i verkligheten värdiga och rättvisa) allmänna försäkringssystem. Nu har vi inte råd med något av det mer.

Även de mest främlingsfientliga kalkyler kan inte komma fram till att invandringen som kostat allt det där. Jämför den miljard som, säg, alla socialbidrag i Malmö kostar med den spekulativa delen av världens finanssystem som Sverige genom EU beslutat att ta ansvar för. Derivaten, som är per definition värdelösa, värderades innan krisen 2008 till 1406 000 miljarder dollar (1406 000 000 000 000). Sedan dess har de stigit i värde, dels eftersom pengar alltid förökar sig, dels eftersom dessa tillgångar har ett skydd mot förluster. EU har i dokumenten som definierar Cypernmodellen, liksom USA i Frank-Dodd lagen, bestämt att dessa ska ses som kärnan i systemet. Det är det som Borg, Merkel och Obama syftar på när de säger "systemviktiga". Du, och kriminella förortsungdomar, har det gemensamt att ni inte är systemviktiga. Ni kan med andra ord offras.

Det är med andra ord väldigt kontraproduktivt att beskylla relativt maktlösa småkriminella för samhällets förfall. De politiska beslutsfattarna har skulden. Det innefattar journalister. Gör dem inte tjänsten att skylla på någon annan. Bland inte ihop en konsekvens av förfallet, med dess orsak.

En varning för diktatur

Jag måste här höja ett varnade finger för den eventuella militariseringen av Europa. Det är verkligen fullt förståligt att medborgare blir arga på våldsverkare, och vill att polisen ska slå ner dessa relativt små uppror. Jag är en anhängare av våldsmonopolet. Staten är de enda som ska kunna använda våld. Det blir förvisso märkligt när de lägger ut det på entreprenad med ordningsvakter och liknande avarter, fast det är en viktig princip. Bara staten får bruka våld. Andra som gör det ska lagföras. Det blir igen ironiskt när de som tycker att polisen ska göra detta, sedan själva ger sig ut och försvårar för polisen genom att på internet berätta att man tänker bilda fler pöblar, en slags anti-pöbel pöbel. De så kallade högerextremisterna har här lånat lite av sin logik från sina kolleger på vänsterkanten - från de fascister som kallar sig anti-fascister.

Säpo meddelade i dagarna att de nu utreder den autonoma vänsterns inblandning i upploppen. Det ter sig troligt att en och annan infödd svensk medelklassunge varit med i bilbrännandet och fönsterkrossandet. Det ligger i deras ideologi att ta till våld. De nationella medborgargardenas logik är lite haltande, på den autonoma vänsterns maner. De vill hjälpa våldsmonopolet, genom att bryta mot det? De vill se till att polisen stoppar vandalerna, genom att ge polisen mer att göra? De vill återställa lag och ordning genom att bryta mot lagen. Varför ge sig ut med knogjärn med den explicita iden att puckla på ligister? Det är ju i sig ett brott. Förberedelse till misshandel.

Trots att våldsmonopolet är en bra idé måste vi betänka risken för att en upprustning av polisen, och bara polisen, kan leda väldigt fel. Vi måste lösa hela krisen - och som en del av detta låta polisen få resurser att stoppa all kriminallitet. Om vi bara satsar på att ge polisen mer befogenheter och inför utegångsförbud och liknande så kommer det inte bara vara ett problem för ligister utan även för vanliga medborgare som snart kommer att inse att det måste demonstreras mot den sociala nedrustningen. Då kommer de, av kravallerna pådrivna, föreslagna nya undantagslagarna att kunna användas mot fredliga aktivister. För imperiet gör det väldigt liten skillnad om de får sin vilja igenom genom kaos, eller diktatur. Bara de får behålla makten och reducera världens befolkning så är de nöjda. Vi arbetar för att se till att så inte blir fallet.

Gör så här: 1, 2, 3

Var på journalister och politiker med följande uppmaning: Genomför trestegslösningen!

Stegen är:

1. Glass-Steagall

2. Kreditsystem

3. Bygg stora gränsöverskridande infrastrukturprojekt

Beträffande det första absolut nödvändiga steget har vi nyligen publicerat mycket utförliga artiklar i en kampanjtidning som redan spritts i över 10 000 exemplar i huvudstaden och 5000 över andra delar av landet samt skickats per post till tidningsredaktioner och riksdagen m fl. Här räcker det därför med att komplettera det som sagts där med att påpeka att genombrottet i Senaten i USA, i och med Senator Harkins introduktion av sin motion om återinförandet av Glass-Steagall standarden, gjort att saker och ting börjat röra på sig i även i Europa. Ett tecken som syns på ytan är att det börjat debatteras i Europaparlamentet. Sedan tidigare stödjer Miljöpartiet och Vänsterpartiet bankdelningen, bland annat med motioner i riksdagen. Vidare är det nog att här upprepa att Glass-Steagall standarden alltså är raka motsatsen till det som föreslagits av Gunnar Hökmark (m) med flera i EU, samt av Frank och Dodd i USA. Glass-Steagall standarden (definierad i lagen från 1933) betyder kortfattat av man definierar vad som är en bank (Commercial Bank) strikt och det som faller utanför det blir ett finansbolag (Investment Bank). En sådan uppdelning, och att försäkringsverksamhet och hypotek skiljs ut från dessa två, leder dels kortsiktigt till att de största delarna av de problematiska spekulativa skulderna förintas i konkurser av ej samhällsnödvändiga finansbolag. Dels leder det till att värdepappersavarter som derivat inte kan skapas på det sett som skett sedan Glass-Steagall avskaffades 1999. Genom bankdelning av Glass-Steagall-snitt kan småsparare, pensionspengar och produktiva företag räddas utan astronomiska räddningspaket. Med Dodd-Frank och Cypernmodellen, offras precis dessa för att rädda "systemviktig" spekulation.

Steg två är det som de flesta välmenande européer har svårast att förstå. Det går ut på att skapa kreditlinjer till produktion och infrastruktur. Anledningen till att det är svårt att ta in är den acceptans av det förnuftsvidriga marknadsekonomiska tänket som spridit sig snart sagt överallt. Många tror att kommunistisk planekonomi är det enda alternativet till teorin med marknadsekonomi - som bara fungerar om man tror på osynliga händer och andra demoner. Om bara planekonomi och marknadsekonomi (eller en blandning av dessa två onda ting) finns, hur förklarar man då allt välstånd som skapats i de europeiska nationerna, inklusive USA? Inte var det imperialismen och utnyttjandet av kolonierna som ledde till det. Det var det produktiva arbete som utfördes som skapade välståndet.

Om man släpper fixeringen vid pengar som objekt, då kan man lätt förstå att kreditlinjerna helt enkelt syftar till att låta befolkningen arbeta produktivt. Om de gör det skapas värden som "betalar" krediterna. Mer "pengar" i omlopp matchat av mer produktion. Problemet med finanskollapsen är att vi under inflytande av monetarism och populär existentialistisk kultur, producerat mindre och mindre, förutom pengar. Där har vi producerat väldig mycket. Det hela är väldigt enkelt.

Det finns dock en annan nivå på det hela som relaterar till punkt tre. De ansatser som funnits till kreditsystem har förhöjd effekterna av det produktiva arbete som befolkningen gör på ett ickelinjärt sätt. Vi har tagit oss till annars omöjliga nya nivåer av ekonomiskt välstånd. När vi med kreditsystemet ger ut produktiva krediter direkt till infrastruktur, så skapar vi inte bara jobb, eller ens mer produktion. Genom utvecklandet av fusionskraft, exempelvis i samband med ett Marsprojekt, skapar vi en helt väsenskild ekonomi från dagens. Hur mycket pengar skulle man fått betala för en vattenklosett och anslutning till elnätet på medeltiden? Svår fråga, dessa fanns inte. Skulder som vi hade på 1800-talet, innan industrialiseringen, har med rätta blivit relativt små i dagen pengavärde. Detta gäller även framtiden, och det gäller i synnerhet för suveräna nationer, som har en egen valuta. Du kan inte vara för högt skuldsatt i en valuta vars värde du själv kontrollerar om du binder detta till produktionsökningar, linjer och ickelinjära. Så enkelt är det.

Epilog: "Journalistiskt riskprojekt"

Det finns en lösning på krisen. Om lösningen som även har en strikt kulturell dimension. Det talas om hur samhällen degenerar genom massarbetslöshet, fast det betänks inte alltid att det funkar åt andra hållet också. Om samhället börjar skapa hundratusentals produktiva arbetsplatser, då ändras kulturen. Kulturen kan också inspirera förändringen. Fundera då på underhållning idag. Den är - och har de senaste decennierna - varit på en katastrofal nivå, vilket även påverkas av och påverkar utbildningsnivåerna som stadigt sjunker. Sedan decennier sker denna kulturella förstörelse, ivrigt påhejad av massmedia. Runt invandringensfrågan omger sig nu delar av journalistkåren med ett skimmer av självkritik, fast som så ofta så försvinner helheten. När DN:s Ulrika By till Timbro uppger (DN-reporter om Husby: "Journalistiskt riskprojekt") att konsekvensneutralitet är "nys" och att de vinklar hur det vill, med det allmännas bästa i åtanke, måste man fråga sig: Varför? Vad mer ljuger de om? Det är inte bra att de vilseledder befolkningen och låter sig styras av tankar som att inte gynna högerextremister. När By säger "jag tycker rakt av att journalistiken ska sträva efter att inte spä på främlingsfientlighet och det är uppenbart att vi ofta faktiskt går runt katten kring het gröt när vi kommer till så kallad förortsproblematik", så vore det helt i sin ordning om de menade att det beror på att främlingsfientlighet bygger på lögner. Fast det menar hon inte. Inte undra på att det blir så fel. Hon menar att DN och liknande institutioner har rätten att bestämma över sanningen. Hon tycker. Vad händer om de som styr media inte tycker att man ska eller kan lösa krisen?

Frågan blir alltså: Hur förhåller sig en sådan åsiktselit i andra frågor? Okej, de är mot fascism som idé, säger de. Allt gott, så långt. Vad är de för? Ingen säger det. Vi agerar därför lackmustest för befolkningen, politiker och journalister. För att svara på frågan om varför de ljuger och vinklar i frågan om utrikes födda brottslingar räcker det att konstatera att de ljuger om det av den enkla anledningen att de ljuger om allt. Hela tiden. De kan inte tala sant. De menar på allvar att det inte finns en sanning. Det innebär ett problem när man vill lösa problemet. Om de väljer att betraktar en konstruktiv lösning som "fascistisk" eller "auktoritär", då den bygger på iden om att människor är goda och problem är lösbara, då kan de ljuga om oss också, eller "gå som katten runt het gröt" beträffande lösningen. Det betyder att förtiga. Vilket de gör. Deras motiv är simpla. De vet att de gynnar främlingsfientliga krafter genom att ljuga, de vet att de riskerar gynna dem genom att bara rakt av rapportera vad som sker. Så varför inte rapportera hela sanningen, och låta oss komma till tals? De inser instinktivt att i vårt system så blottställs den typiska journalistiska makthavaren som det den är, en värdelös tyckare. Och de måste då börja arbeta, ofta med enklare arbete eftersom de halt saknar kompetens. De gynnar hellre, kaos och/eller diktatur än förlorar sin makt och sina privilegier. De är inte alltid helt medvetna om denna drivkraft, fast nu när de talar om sina lögner om just förorter så visar det sig att de visst har en aning om konsekvenserna av sitt handlande.

Hanna Kjöller skrev en signerad ledare i nämnda tidning, där det i ingressen står att läsa "Kravallerna i Husby används som en ram för människors älsklingsidéer om samhället." Det kan verka insiktsfullt. Problemet är att hon i ledaren manifesterar samma bisarra kulturrelativism som ligger till grund för krisen. Hon utgår från att det inte finns rätt och fel. Det finns ingen nämnvärd rätt "ram" att sätta upploppen i. Allt blir en frågan vem som har tolkningsföreträdde, och då är det viktigt att låtsas stå över det och vara insiktsfull. Vi är insiktsfulla, därför är vår tolkning den rätta och det andra synsättet, i alla dess former, har både orsakat problemet och hindrar dess lösning. Bara genom det synsätt som manifesteras i trestegslösningen kan krisen lösas. All relativism, och fanatisk tro på falska idéer hindrar lösningen. Tala med makthavare och andra om lösningen, så kommer ni att upptäcka att krisens rot befinner sig i den liberala sanningsförnekande relativismen som ironiskt nog ligger till grund för fascismens ogrundade bergfasta övertygelser, oavsett om den kallar sig för höger eller vänster. De är alla extrema sanningshatare. Det är roten till det onda.