Belt & Road Forum i Peking: "Mänskligheten går in i en ny fas"

Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche på Bältes- och vägforumet.

av Alexander Hartmann
20 maj 2017

Den 15 maj avslutades "Belt & Road Forum for International Cooperation" efter två dagars konfererande i Peking. Företrädare för 130 länder deltog i denna samarbetsprocess "för mänsklighetens gemensamma framtid", som Kinas president Xi Jinping har kallat det. På eftermiddagen den 15 maj, efter en rundabordkonferens med de närvarande 29 stats- och regeringscheferna, offentliggjordes en gemensam kommuniké. Därefter gav president Xi en presskonferens, liksom konferensens hedersgäst, Rysslands president Vladimir Putin. Xi tillkännagav att nästa internationella Belt & Road Forum kommer att äga rum 2019, även då i Kina.

Intervjuad i direktsändning den 15 maj på China Global Television Network (CGTN), i programmet "Dialog med Yang Rui" som går på bästa sändningstid, sammanfattade Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche innebörden av Sidenvägsforumet: "Detta är ett fantastiskt, ett historiskt ögonblick ... Vi är mitt uppe i en fasförändring för mänskligheten!"

Helga Zepp-LaRouche var med på plats i Peking i händelsernas centrum, efter att hon och hennes man Lyndon LaRouche i decennier haft en ledande roll i mobiliseringen för just det som nu blir verklighet. Sedan Zepp-LaRouche på en internationell konferens i Kina på 1990-talet uppmanade till skapandet av en "eurasisk landbro" har hon varit känd i Kina och internationellt som "The Silk Road Lady". På Belt & Road Forum i Peking talade hon på möten som arrangerades för utbyten mellan tankesmedjor på olika teman. Den första dagen deltog hon i en podiumdiskussion på temat "Bältet & Vägen för främjande av en stark, balanserad, inkluderande och hållbar världsekonomi". Den andra dagen var hon en av talarna på det femte globala toppmötet med tankesmedjor, "Insamling av insikter för främjande av global tillväxt".

Hon framhöll i sitt tal:

"Initiativet Bältet & Vägen (Belt & Road Initiative, BRI) har den uppenbara potentialen att snabbt kunna utvecklas till en Världslandbro, som binder ihop alla kontinenterna med infrastruktur, som tunnlar och broar, förstärkta av den maritima sidenvägen. Den innebär i och för sig en ny form av globalisering, men inte styrd av krav på vinstmaximering för den finansiella sektorn, utan av en harmonisk utveckling för alla medverkande länder grundad på ett win-win-samarbete.

Därför är det viktigt att vi inte ser på BRI med en bokhållares ögon, och bara projicerar en statistisk beräkning av kostnad/nytta in i framtiden, utan att vi betraktar det som 'en vision om vår gemensamma framtid'. Var vill vi att hela mänskligheten ska befinna sig om tio, hundra eller till och med tusen år?"

President Xi: "Huvudnyckeln" till allting är ekonomisk utveckling

I sitt inledningstal den 14 maj hade president Xi återigen betonat: Kina har inga geopolitiska avsikter med BRI utan eftersträvar ett "samarbete av win-win-modell". Principen som är "huvudnyckeln" till allting, sa Xi, är ekonomisk utveckling:

"Kina vill främja vänskap och samarbete med alla länder som är engagerade i Bältet & Vägen-initiativet, grundat på den fredliga samexistensens fem principer. Vi är beredda att dela utvecklingsstrategier med andra länder, men vi avser inte att blanda oss i andra länders inre angelägenheter, exportera vårt samhällssystem och vår utvecklingsmodell eller tvinga på andra vår vilja. I främjandet av BRI kommer vi inte att hemfalla åt föråldrade geopolitiska manövrer. Det som vi hoppas kunna uppnå är samarbete enligt en ny win-win-modell. Vi avser inte att utgöra en liten grupp, till skada för stabiliteten, utan vi hoppas kunna bilda en enda stor familj i harmonisk samexistens."

Xi underströk betydelsen av industri, stora projekt och "riskfri" (d.v.s. icke-spekulativ) finansiering:

"Industrin är grundpelaren i ekonomin. Vi bör fördjupa det industriella samarbetet så att de olika ländernas industriella utvecklingsplaner kan komplettera och förstärka varandra. Fokus bör ligga på att starta stora projekt. Vi bör fördjupa det internationella samarbetet gällande produktionskapacitet och maskintillverkning, och ta tillvara de nya utvecklingsmöjligheter som öppnas med den nya industriella revolutionen, för att främja nya företag och upprätthålla en dynamisk tillväxt. ...

Vi bör grunda ett stabilt och hållbart finansiellt säkerhetssystem som håller riskerna under kontroll, skapar nya investerings- och finansieringsmodeller, uppmuntrar till ökat samarbete mellan offentligt och privat kapital samt bygga upp ett diversifierat finansieringssystem och en kapitalmarknad med olika nivåer. Vi bör också utveckla ett inkluderande finansväsen och förbättra nätverken för finansiella tjänster."

I BRI är redan mer än 950 miljarder dollar långfristigt investerade i ca 900 projekt, men i samband med forumet i Peking tillkännagavs att de kinesiska utvecklingsbankerna tillsammans med nya fonder satsar ytterligare 115 miljarder dollar på nya projekt. Xi betonade den svåra men nödvändiga uppgiften att samordna såväl projektidéer, ekonomisk planering och mobilisering av industrin som finansieringen med nationella krediter mellan de berörda länderna. Finansieringen av BRI måste vara riskfri, sa Xi – en indirekt kritik mot västländernas kasinoliknande finanssystem, som är bankrutt och helt oförmöget att skapa några krediter.

Gillanden från alla delar av världen

Den ryske presidenten Putin, president Xis viktigaste utrikespolitiska partner, välkomnade och stödde BRI i sitt efterföljande tal. Han förklarade att den av Ryssland initierade Eurasiska unionens syn på Eurasiens integration ligger mycket nära kinesernas. Han uppmanade de europeiska länderna att aktivt gå med i det nya samarbetet: "Vi skulle välkomna att våra europeiska kolleger från EU-länderna engagerar sig i detta partnerskap. Då skulle vi kunna ... utnyttja ett enastående tillfälle att för första gången i historien skapa en gemensam ram för samarbete från Atlanten till Stilla havet."

USA:s president Trump deltog inte personligen, men skickade i alla fall som en positiv signal en högt uppsatt delegation ledd av Matthew Pottinger, Östasienchef i USA:s nationella säkerhetsråd. Pottinger, som talar flytande mandarinkinesiska, talade på toppmötet inom ramen för ett arrangemang på söndagseftermiddagen. Enligt den franska nyhetsbyrån AFP sa han att amerikanska företag står beredda att gå in i Kinas "hundraårsprojekt". Enligt South China Morning Post i Hongkong sa Pottinger att amerikanska företag och den amerikanska ambassaden har bildat en "Amerikansk arbetsgrupp för Bältet & Vägen".

Till och med den brittiske finansministern Philip Hammond, företrädare för regeringen i London som ofta har ett fint väderkorn för vart vinden blåser, prisade Sidenvägsinitiativet: "Detta initiativ är i sanning banbrytande i omfattningen av sina ambitioner, som sträcker sig över mer än 65 länder på fyra kontinenter, och det har potential att höja levnadsstandarden för 70 procent av världsbefolkningen."

Han pekade på Kinas ekonomiska framgångar:

"Den kinesiska ekonomin har sedan 1980 växt med 2500 procent, i år väntas den svara för en fjärdedel av den globala ekonomiska tillväxten ... 800 miljoner kineser har lyfts upp ur fattigdom de senaste 40 åren ...

Vi måste tillstå att de snabba ekonomiska förändringarna har väckt oro hos en del av våra medborgare. Som ledare måste vi möta denna oro genom att fortsätta söka nya möjligheter till handel men samtidigt försäkra oss om att samtliga våra medborgare får skörda frukterna av den nytta det medför.

Belt & Road Initiative ger oss en fantastisk möjlighet att sätta handling bakom dessa ord. Som president Xi sa, initiativet måste 'följa principen breda överläggningar, gemensamma bidrag och delad nytta'. Jag instämmer. Och det är min uppfattning att Storbritannien, beläget i den västra änden av Bältet & Vägen, är en naturlig partner i denna strävan."

Flera europeiska stats- och regeringschefer stöder öppet Sidenvägsinitiativet. Italiens premiärminister Gentiloni, president Zeman från Tjeckien och premiärminister Tsipras från Grekland reste själva till Peking, och den nye franske presidenten Macron sände ett personligt brev till Xi, som överräcktes av den f.d. premiärministern Raffarin.

Sidenvägsforumet markerar faktiskt inte bara början på ett världsomfattande ekonomiskt och vetenskapligt uppsving, utan det satte också i gång en process av kontakter och överläggningar om hur man kan hitta en lösning på de pyrande konflikterna och hotet om ett stort krig. President Trumps sändebud Pottinger for direkt vidare till Sydkorea, för samtal om krisen i regionen. Samtidigt inleddes en serie fredssamtal om krisen i Syrien (Genève 6). Flera av företrädarna för stater kring Medelhavet som deltog på forumet i Peking fortsatte samtalen efteråt: den 16 maj träffade Turkiets president Recep Tayyip Erdogan president Trump i Washington, den 17 maj träffade Gentiloni president Putin i Sotji. I Peking samtalade Tsipras med Xi, med Putin och med den ryske utrikesministern Sergej Lavrov.

"Detta är en fantastisk historisk förändring", kommenterade Lyndon LaRouche händelserna i Peking. "Kina jobbar på bra. Kina ställer sig i ledningen för den globala utvecklingsdynamiken." Nu måste USA och andra länder sätta i gång och arbeta på att göra detta till en total seger, i stället för att bara kommentera initiativet, sa han. "Acceptera processen och förverkliga potentialen. Dra in hela världen i den här processen. Kampen handlar om att arbeta för att göra den till realitet."

Läs mer om sidenvägskonferensen: http://www.larouche.se/node/4423

Helga Zepp-LaRouche intervjuades i Kina i samband med den historiska konferensen Bälte- och Vägforumet av China Daily:
http://www.chinadaily.com.cn/beltandroadinitiative/2017-05/15/content_29347483.htm

och av Kinas nyhetsbyrå Xinhua: http://news.xinhuanet.com/english/2017-05/14/c_136282780.htm#0-fbook-1-30219-b182d7286068ff4101843e17368e4b10

och av Folkets Dagblad: http://en.people.cn/n3/2017/0514/c90000-9215390.html

Läs mer om Helga Zepp-LaRouches deltagande på BRF på engelska här: https://larouchepac.com/20170515/schiller-institute-head-helga-zepp-larouche-attends-belt-and-road-forum