Atombomber över Cypern

Kristos Patsalides, cypriotiska Finansministeriets ständige sekreterare, har talat ut och fördömer nu Trojkan (EU-ECB-IMF) som "ockupationsstyrkor" som släppt den moraliska motsvarigheten till en atombomb över Cypern. På frågan om bankernas kontostölder är förenligt med deras rättigheter svarade han: "När man har med ockupationsstyrkor att göra kommer mänskliga rättigheter inte på tal. De slog sönder ett ekonomiskt system som fungerade. Visst, vi hade våra tillkortakommanden, men straffets omfattning är vida större än problemets storlek."

En total attack mot den västerländska civilisationen genomdrivs i finanskrisens namn. Medelhavsländerna Cypern, Grekland, Italien, Spanien och Portugal krossas nu av en finansiell ångvält.

Med hjälp av Cypern hoppades Västvärldens politiker få med Ryssland på ångvälten. Förhoppningen var att Ryssland skulle betala en del av EU:s miljardpaket till Cyperns banker och skulder, eftersom så många ryssar skulle drabbas av bankkrisen där. Det hade dragit in Ryssland i EU:s karusell av att skicka pengar till Cypern för att rädda Europeiska Centralbanken och Västvärldens gigantiska bankrutta finanssystem.

Ryssland sa nej till att börja ruinera sig på detta sätt och till att medverka till att köra över landet. Redan i februari hade den ryska statsledningen positionerat sig för att kunna ta detta beslut, genom att president Putin i ett tal till det högsta ledarskiktet krävde att de senast i juli i år skulle ta hem sina pengar till Ryssland från alla skatteparadis utomlands. Han gjorde på det sättet klart att han inte skulle låta nationen utpressas och inte heller låta sina tjänstemän bli utpressade av att bankkontoinnehav kunde beslagtas utomlands.

EU:s attack på de ryska bankkontona var en kraftig finansiell utpressning, men i bakgrunden fanns också en militär utpressning mot Ryssland med kärnvapen, som man bara kan förstå utifrån den globala strategiska situationen. USA:s kärnvapen har dragits fram runt Syrien, Iran och Nordkorea, men de är många fler än vad som behövs för dessa länder. Det innebär att det är Ryssland och Kina som hotas med dessa kärnvapen i framflyttade anfallspositioner. USA har dessutom byggt sin robotsköld i Europa och runt Kina i en politik att skapa överlägsenhet mot de ryska och kinesiska kärnvapenstyrkorna. Krigen mot Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien, liksom hotet om krig mot Iran är inte bara en politik för att skapa kaos i Sydvästasien. Dessa krigszoner kan äta sig in i hela Centralasien och både Ryssland och Kina har hundratals minoriteter som kan dras in i liknande sekteristiska eller etniska konflikter, om Västvärldens krigspolitik fortsätter.

Det strategiska hotet mot det brittiska imperiet och dess kollapsande globala finansiella system är existensen av suveräna nationer som inte följer imperiets order. Därför är det nödvändigt för imperiet att innesluta och oskadliggöra starka eller potentiellt starka sådana nationer som Ryssland, Kina, Indien och Iran. Rysslands ståndpunkt är klar. Sergei Lavrov, Ryssland utrikesminister, citerade i en intervju nyligen Alexander Gorchakov, rysk utrikesminister på slutet av 1800-talet: "Universell fred är grunden för naturliga relationer mellan stater och denna grund bekräftar alla länders jämställdhet, stora som små. Utländskt ingripande i interna angelägenheter är oacceptabelt. Det är oacceptabelt att använda våld i internationella relationer, speciellt av de länder som ser sig själva som ledare av civilisationen." Förhandlingarna om Ryssland och Kinas medverkan sker under hotet av både kärnvapen och terror. Det visar vilken desperation som finns i Västvärldens finanssystem och hur man äventyrar hela mänsklighetens överlevnad för att pressa fram pengar till sina bankrutta institutioner.

Tillbaka till Ny Solidaritet