Århundradets skandal är århundradets chans: Sverige och USA kan befrias från det nya brittiska imperiet

Uttalande om BAE/Saab-skandalen av LaRoucherörelsen i Sverige – EAP

Skandalen runt den Brittiska vapentillverkaren BAE kan avslöja på ett djupare sätt hur den moderna formen av det Brittiska imperiet styr och fungerar i hela världen. Sveriges inblandning tillsammans med BAE i vapenexport och mutskandalerna i Sydafrika, Tjeckien och Ungern, som avslöjats i TV programmet ”Uppdrag granskning”, visar hur den svenska eliten, med Wallenbergsfären på toppen är en integrerad del i denna Brittiska maktstruktur.

Den internationella LaRoucherörelsen och EAP i Sverige har tagit på sig det politiska ansvaret att avslöja detta brittiska kontrollsystem och befria suveräna nationer från denna överhet, som har gjort krig till en institution för politisk och ekonomisk kontroll, dvs en del av globaliseringspolitiken. Det fortsatta angloamerikanska kriget i Irak och planerna för ett nytt krig mot Iran som har drivits av Blair-Cheney-Bush alliansen är en del av samma process.

Hur BAE-affären rullades upp

Den 6 juni 2007 avslöjade brittiska BBC och strax därefter tidningen The Guardian hur vapentillverkaren British Aerospace (BAE) manipulerat till sig ett jättelikt vapenavtal med Saudiarabien. Då satte Lyndon LaRouche och hans organisation igång en undersökning som visade att detta var århundradets vapenskandal. Inom loppet av några veckor hade LaRouche förmått den amerikanska kongressen och Justitiedepartementet att börja vidta åtgärder mot BAE och brittiska staten, i direkt efterföljd till det amerikanska befrielsekriget 1776-1789 då USA frigjorde sig från det brittiska imperiet. Bakgrunden är att BAE 1985 lyckades skaffa sig ett avtal med Saudiarabien om att i praktiken få hela uppdraget att utrusta och sköta det saudiska flygvapnet. Vapenaffären har betalats ända sedan dess med leveranser till Storbritannien av en tanker med råolja varje dag. Genom att affären betalas huvudsakligen med råolja har BAE kunnat mixtra med värderingen av oljan samtidigt som lasterna har sålts av BP och Shell på spotmarknaden till högsta pris. I själva verket har BAE fått ut minst fyra gånger så mycket som vapnen kostat. Mellanskillnaden har inte redovisats och har därför kunnat användas svart. Denna svarta fond på sammanlagt minst 80 miljarder har sedan, via finanstransaktioner i Brittiska skatteparadis kunnat, växlas upp till många gånger detta belopp. Denna svarta guldklimp står i centrum för skandalen, inte Saudiarabien och dess prins Bandar som fått 2 miljarder dollar i mutor.

BAE-affären har varit en angelägenhet för alla brittiska premiärministrar från högerledaren Margret Thatcher till arbetarledaren Tony Blair. Men brittiska regeringarna är rent konstitutionellt bara en underkommitté till Drottningens eget Råd (Privy Council) där de verkliga makthavarna för BAE, BP, Shell, råvarubolagen och bankerna sitter. Drottningens råd har en egen administrativ organisation för koloniala angelägheter, kallad Crown Agents, vilket tillsammans med BAE skött olika uppgifter i den brittisk-saudiska affären. Det rör sig således om själva kärnan i den brittiska stormakten.

Genom den amerikanska administrationens privatiseringspolitik av militären, har britterna lyckats, genom BAE, att ta över en stor del av den amerikanska militära verksamheten. Privatiseringen i USA har drivits av amerikanska bankirer och politiker som Felix Rohatyn och George Shultz som har arbetat tillsammans med brittiska interessen för att förvandla rubliken USA till en mindre partner i den nya imperiepolitiken. Det är den kampen för att ta USA ur krigspolitiken och avsätta Cheney och Bush för att återupprätta den konstitutionella formen av fri republik, som pågår just nu i USA. Så idag sköter privata bolag som Halliburton, BAE, Bechtel, och deras privata säkerhetsbolag det mesta av kriget i Irak. Militären har privatiserats på ett sätt som saknar motstycke sedan brittiska Ostindiska kompaniets arméer erövrade Indien och andra brittiska kolonier. Detta privata militärindustriella komplex styr genom vicepresident Dick Cheney även den amerikanska krigspolitiken. När Cheney blev vicepresident år 2001 arbetade han i praktiken för britterna som chef för Halliburton, som bl.a. sköter underhållet för de brittiska atomubåtarna. Men nu ligger Cheney illa till. I höstas försökte Cheney tysta ned BAE-skandalen, men misslyckades. Samtidigt växer kraven på att Cheney skall avsättas. Idag vill 46 procent av amerikanerna ställa Bush inför riksrätt men ännu fler (58 procent) vill göra det med Cheney.

Så kan Irakkriget stoppas

BAE-skandalen är därför den stora chansen att avsätta Cheney innan krigssäsongen börjar i augusti. Hangarfartygen ligger fortfarande beredda med färdiga anfallsplaner mot Iran. Om Cheney avsätts före dess kan anfallet mot Iran stoppas, och då går det att också stoppa Irakkriget och kasta ljus på allting som har hänt i och med 11 septemberattackerna.

Prins Bandars biografi berättar öppet om BAE-affären men också mycket som kastar ljus på 11 september. Där berättas hur han samlade ihop tre miljarder kr till Afghanistans krig mot Sovjetunionen, men inte att det var just där Al Qaida och Usama bin Laden utbildades. Som ambassadör i USA hjälpte prins Bandar och hans fru till att försörja två av de saudiska kapare som användes för att skylla terrordådet den 11 september på islam. BAE:s pengar har enligt prins Bandars biografi, förutom i Afghanistan även änvänts i Tchad för att driva ut Khaddaffis trupper.

BAE:s miljardfond med svarta pengar gör vapenhandelns alla kontrollsystem till dåliga skämt. Med svarta pengar kan rebeller och andra motståndare förses med vapen i vad som kan kallas vapenhandelns marknadsfrämjande åtgärder. Integritetspakter, etiska regler och andra regler mot mutor kan också kringgås genom att pengarna officiellt inte kan spåras till vapenförsäljaren, när pengarna är svarta. Skulle någon konkurrent hota affärerna är de svarta pengarna ett ess, som alltid finns i rockärmen, att bjuda över alla andras mutor eller till att köpa upp konkurrenten. Bara förekomsten av BAE:s gigantiska hemliga fond är skäl nog att omprova alla svenska vapenleveranser som skett till eller i samarbete med BAE eller dess partners Halliburton, Carlyle eller Canada Aerospace (CAE). Vad som också måste omprövas är alla svenska militära utlandsuppdrag i samarbete med britterna, för att kontrollera om dessa privata företag sköter underhåll eller har andra intressen att använda sin svarta fond för att förlänga kriget.

Hur kan Sverige bli fritt igen

BAE:s stora intressen i Sverige måste undersökas. BAE äger numera både kanontillverkaren Bofors och stridsfordonstillverkaren Hägglunds. Men det mest spektakulära är samarbetet med Saab om att marknadsföra JAS Gripen, ett samarbete som gett oss skandalerna i Sydafrika, Ungern och Tjeckien. När TV-programmet Uppdrag granskning gjorde ett ingående reportage som avslöjade BAE/Saab:s metoder fick det en omedelbar effekt i Tjeckien, där ministrar avgick. I den svenska politiken var det tyst. BAE inte heller varit aktuellt för det politiskt korrekta spektaklet i Almedalens politikervecka. Samarbetet mellan Wallenberg och britterna är så djupt, att BAE 1998 tilläts köpa 35% andel av Saab från Investor och dela makten över bolaget, och inte en röst hördes i protest.

Sättet BAE/Saab:s JAS-Gripen-affärer sköttes, som programmet Uppdrag granskning visade, är en klassisk brittisk method. De använder hemliga bankkonton, underrättelseagenter och politiska spelare runt omkring i världen. Det är så det moderna brittiska imperiet driver sina affärer. Enligt TV-programmet skickade Saab ungefär 1 miljard kronor till BAE som ”konsultavgifter”. BAE skickade vidare pengarna till Red Diamond, ett skalbolag i det brittiskkontrollerade skatteparadiset Virgin Island. Därifrån gick pengarna vidare till ett annat bolag i Virgin Island som var kopplat till den österrikiske adelsmannen Alfons Mensdorf-Pouilly. Han, enligt reportaget, använde pengarna för att muta tjeckiska och ungerska politiker.

Hittills i Sverige, är den enda myndighets person som agerat åklagare van der Kwast, som tagit initiativ till en förundersökning. Skall han och andra myndigheter i Sverige och internationellt återföra kontrollen över vapenhandeln till demokratiskt styrda institutioner och skall nya krig stoppas, krävs att medborgare tar upp striden.

Det går att lyckas eftersom USA har en tradition att hävda sin suveränitet mot det brittiska imperiesystemet. Med LaRouche i spetsen har BAE-skandalen förts upp på den amerikanska kongressens dagordning, och en brottsutredning har inletts av det amerikanska justitiedepartementet.

Men här i Sverige har moderaterna och socialdemokraterna lagt locket på BAE/Saab-affären. Medborgare i Sverige! Utmaningen för tackla detta problem och ändra världshistorien är enorm. Men låt oss våga ta denna utmaning för våra barn och barnbarns skull!

Varje dag kommer LaRoucherörelsens hemsida upp med nya rapporter om denna strid i den verkliga politiken.

Kontakta EAP och stöd vår kamp!