Är fred den sista utvägen?

Ledare i Monitor september 2013:
Det ryska förslaget att Syrien ska lämna ifrån sig sina kemiska vapen, trots att inga bevis för Assad-regimens ansvar för gasattacken den 21 augusti i en Damaskusförort har presenterats, har tillfälligt skonat regionen och hela världen från en eldsvåg som skulle hota att uppsluka inte bara Mellanösten utan stora delar av världen. En förfallen och en av det amerikanska folket hatad Obama-administration fick bromsa sina krigsmaskiner, och ge en fredlig lösning en chans. Det är inte tack vare Obamas olust att starta ännu ett krig, utan tack vare det massiva motståndet mot hans politik i USA och stora delar av världen, och inte minst från själva det amerikanska folket, militären och kongressen.

Fastna inte i den dagliga hjärntvätten som utnyttjar de oskyldiga syriska barnens mördade kroppar som vapen i en lögnaktig och barbarisk krigspropaganda som Obama-administrationen och dess medhjälpare i Europa och Saudiarabien driver för att starta nya krig där hundratusentals fler kommer att mördas. Vi som inte ännu blivit omgärdade av krigets fasor, bör i stället tänka på hur vi kan dra världen ur detta helvetet. Även om det är svårt och känslomässigt krävande, måste vi tänka rationellt och mänskligt för att se orsakerna till denna kris bortom det "uppenbaras" skuggor som vi ser på TV.

LaRoucherörelsen i USA leder motståndet mot detta försök att dra in USA och Ryssland i ett nytt globalt krig. LaRoucherörelsen har också förklarat bakgrunden till Obamas och den brittiska regeringens desperation att starta ett nytt krig. Vilka är de krafter som tror att de gynnas av ett sådant krig? Varför har de blivit så desperata de senaste månaderna. Hur hänger det ihop med förfallet av det västerländska banksystemet, och den nu populära lösningen på krisen med en bankdelning enligt Glass-Steagall-lagen? I detta nummer av Monitor publicerar vi texten till ett flygblad som Lyndon LaRouches kampanjkommitté i USA gav ut i slutet av augusti och som delades ut i ett flertal amerikanska delstater. Flygbladet blev också populärt i Ryssland och andra länder. Där sammanfattas bakgrunden till krigshotet. I detta flygblad liksom i resten av Monitor diskuteras lösningen för både bankkrisen och kriget som sammanflätade aspekter av samma problem.

I Sverige bidrog LaRoucherörelsen, genom sin medverkan i protesterna mot president Obama under hans besök i Stockholm, till att visa fram det rätta ansiktet på Obama och de krafter som står bakom honom (se rapporten på sid. 2). Detta hjälpte även den svenska regeringen och utrikesminister Carl Bildt att ta ett steg tillbaka från Obamas ställning för krig, och visa sitt stöd för en fredlig och politisk lösning för Syriens inbördeskrig. Det är viktigt att Sverige inte tar ställning i denna minst sagt luddiga situation och samarbetar med Ryssland och de krafter i USA och regionen som söker en fredlig lösning. I slutändan kommer fred i Mellanösten att handla om ett bryta det brittiska imperiets kontroll över de manipulerade etniska och religiösa konflikter som skapades av imperiet självt. Sedan handlar det om att basera fred på ett framtidsblickande process med ekonomisk utveckling och samarbete mellan nationer som stöttepelare. Men detta bygger på en förändring av det som LaRouche kallar det "angloholländska" fi
nansiella och ideologiska systemets hegemoni över västvärlden.

Det är bittert ironiskt att mänsklighetens tillstånd är så omskakat och rubbat att i stället för att säga att krig är den sista utvägen måste man säga att fred har blivit den sista utvägen. Men vi får acceptera det som erbjuds och ta vara på vad kan bli en sista chans. Vi kan bygga vidare på den för att säkra möjligheten att ha en sann mänsklig civilisation.

***

Läs mer om krigshotet  på:
http://larouche.se/nyheter/2013/08/29/larouche-varnar-for-karnvapenkrig-vid-ingripande-mot-syrien

Läs hela Monitor och Fysisk ekonomi här