Andreas Persson (EAP) svarar: "Varför godkänner EU inte Irlands nej till Lissabonfördraget?"