Afghanistan är en fälla!

Den svenska militära styrkan i Afghanistan är, trots de bästa intentioner man har för att "hjälpa" det afghanska folket, en del av en ockupationsmakt. Det är så det afghanska folket ser på alla Natos och alla andra utländska militärer i landet sedan invasionen 2001. Den har därför givits en uppgift som är omöjlig att lösa.

Afghanistan är en strategisk fälla skapad av britterna och deras allierade i Saudiarabien och Arabemiraterna. Målet är att dra in USA, Ryssland, Indien och Kina, dvs. de stora makterna i världen plus Iran och Pakistan i ett oändligt geopolitiskt krig. Kombinationen av den brittiskstyrda opiumhandeln och den saudiska wahabitiska rörelsen, som skapada Al-Qaeda och Talibanerna, är fienden. Den svenska militären och de andra ISAF- och Natostyrkorna varken kan eller är redo att ta itu med denna fiende inne i Afganistan. Sverige gjorde fel att gå i den brittiska fällan och måste omedelbart dra sig ur Afghanistan.

Afghanistan kan bara stabiliseras genom ett engagemang av de asiatiska stormakterna Kina, Indien och Ryssland för att i samarbete med grannländerna, framför allt Iran, för att stoppa den brittiskkontrollerade opiumsmugglingen och bidra till utvecklingen av bevattning, transporter, energi och jordbruk i en stor skala. Om inte Sverige bidrar till detta är vår inblandning i Afghanistan, tyvärr, att kasta bort tid och våra unga soldaters liv.

Se tidigare uttalande om Afghanistan här

och om den brittiska geopolitiken här

Läs Hussein Askarys bakgrundsartiklar om britternas ansvar för terrorism i arabvärlden här