1968 års flodvåg vänder!

Tal av Ulf Sandmark vid Tisdagsdemonstrationen mot Lissabonfördraget på Sergels torg den 27 maj 2008. [Video]

Det är tur att du kommer hit till EAP:s tisdagsdemonstration. Det är så du kan få reda på det viktiga som händer i världen. Göran Perssons, Pär Nuders och de andra 16 äldre statsmännens utspel i onsdags i förra veckan har ännu inte kommenterats av de svenska nyheterna eller media. (Nyheten om Göran Perssons med fleras krav på en global finanskonferens lästes upp just innan detta tal)

Det är hit du behöver komma för att få veta detta, eftersom de svenska massmedierna är kontrollerade av oligarkin och en hyperkänslig 68-generation som har lärt sig att aldrig släppa fram något som inte är politiskt korrekt. Frågan är, om denna politiskt korrekta generation, som var så radikal i studentrevolutionen i maj för 40 år sedan, försvarar något annat än olika fascistiska förslag som Lissabonmonstret, nolltillväxt, hållbar utveckling, förnybara energikällor, anpassad teknologi och annat mathusianskt tankegods.

Nu deltar de svenska medierna i hetsen mot Burma för att införa en ny princip av imperiepolitik, humanitär intervention, dvs en regelrätt militärt angrepp på ett annat land för att avsätta dess regering men denna gång med förevändningen att dela ut humanitär hjälp.

Skillnaden idag är hårfin mellan de neokonservativa hökarna i USA, som också hade en bakgrund i vänstern närmare bestämt som trotskister, och de nya humanitära imperialisterna som Frankrikes biståndsminister Kouchner och de svenska mediakontrollörerna. 68-revolutionärerna går idag hand i hand med den nya globaliserade imperiepolitiken.

68-revolutionärerna har hamnat i detta dåliga sällskap för att de programmerades att hata allt produktivt, hata arbete, hata arbetarna, hata kärnkraft, hata det effektiva jordbruket och därmed hata allt nödvändigt för mänsklighetens försörjning och överlevnad. Mest av allt lärde sig dessa nuvarande imperialister att hata de nationalstatssystem som kan skydda folken mot imperier, deras globaliserade företag och spekulanter.

För många 68-revolutionärer blev det därför naturligt att inte arbeta för Sverige eller något annat land, utan att göra karriär i övernationella i institutioner som FN, IMF, Amnesty, Greenpeace och inte minst EU. De skyhöga lönerna fick inte dessa tidigare revolutionärer att förstå att det var något lurt. Nej, de var så ideologiskt indoktrinerade mot riktig ekonomisk utveckling att de gjorde jobbet åt den internationella oligarkin att vidmakthålla den orättvisa ekonomiska världsordningen och nu ända in i en nyimperialistisk globalisering. Om dessa fredsaktivister från vietnamkrigets dagar får fortsätta med sin nya imperiepolitik, kommer de att utlösa ett nytt världskrig åt det brittiska imperiet.

Har jag fel? Ja, kolla bara in den totala mediediktaturen, som gör att du först idag får reda på att Göran Person för en gångs skull gjort något riktigt bra. En sådan total mediekontroll kan bara genomföras av en hel generationskultur, den generationskultur som gick fel 1968 och det gäller också Opposition68, studenthögern, som i reaktion på vänstern blev nyliberaler, dvs direkta beundrare av det brittiska imperiets ideologi och praktik. Så mycket sagt med anledning av 40-årsminnet av studentrevolten 1968.

Nu står vi i alla fall inför en riktig revolution, i motsats till 1968 års kontrarevolution. Med hungerkrisen, hungerkravallerna och en exploderande inflation på matpriserna hotas själva existensen för hundratals miljoner människor och denna gång inte bara människor i tredje världen. Det gör att nationerna tar tillbaka inititativet från de globala institutionerna. Precis som bara den kinesiska staten kan ta hand om sina jordbävningsoffer och 11 miljoner hemlösa, i motsats till alla som snackat om att hjälpa tibetaner med att stöda den brittiska skapelsen Dalai Lama. I hungerkrisen hjälper inga hjälporganisationer för det finns inte tillräckligt med mat att köpa, även om man har pengar.

Det som gäller nu, är att folken organiserar sig för att producera mer mat, först till sig själva och sedan för andra folk. Det som nu sker kan bara göras för folket, genom folket och av folket. Bara genom att folken organiserar sig som hela folk, som nationer, för att försörja sig genom att i sitt arbete ta fram maten under kontroll av ett folkvalt styre - för folket, genom folket och av folket.

Det är därför det bästa som kan hända, när nu land efter land bryter med den globaliserade hungerpolitikens handelskontroll, finanskontroll och militära kontroll.

Vad du nu ser, är en hel flod som vänder. Nu är det möjligt att börja sänka matpriserna genom att stoppa matspekulanterna, stoppa biobränslena och börja ta tillbaka maten från de globala och lokala matkartellerna. Nu är det möjligt att hjälpa bönderna att få direkt kontakt med konsumenterna och återigen få kontroll över sina leveranser. Nu är det möjligt att återigen hjälpa konsumentföreningar att återigen börja inriktas på att slå sönder matkartellbolagen. Maten är en för viktig fråga att skötas av den fria markanden - det brittiska imperiet. Nu kan vi riva upp hela frihandelsorganisationen WTO och deras övernationella och icke folkvalda kontrollapparat.

Att i detta skede släppa all kontroll över handel och ekonomi till Lissabonfördragets nyliberalism är att gå helt mot strömmen. Nu behöver vi en livsmedelssäkerhet först och främst genom det gamla EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Nu behöver vi mer än någonsin ha kontroll över vår egen ekonomiska politik, dvs vår egen gemensamma produktion och försörjning av mat. Detsamma gäller vår energi- och finanspolitik, där samma globaliserade spekulanter och globaliserade kartellföretag sprider förödelse bland människor i Sverige liksom i andra länder.

Nu är det sista striden på riktigt. Om det inte finns mat försvinner snart människorna också. Detta är den riktiga revolutionen, som kan vända hela rätt hela den kontrarevolution som började 1968. Nu finns möjlighet att åter tänka på att bygga Svergie för att bygga världen. Nu finns möjlighet att vända hela den antiindustriella och människofientliga paradigmen som infördes med flumrörerelserna på 1960- och 70-talen och dess lika industrifientliga nyliberala motståndare på 1980- och 90-talen. I stället för att vara kuvad av en oligarkisk teknikfientlig spekulationsekonomi, finns det möjlighet att börja göra det förbjudna - att investera i stora projekt och genomföra en ny rättvis ekonomisk världsordning.

I denna revolution mot hungerpolitiken finns ingen plats för vare sig Lissabonfördraget och det brittiska imperiet. Kom med nu i EAP och låt oss skrida till verket för att bygga världen först bort från hunger och sedan för jordens kommande 50 år.

Tack för ordet.