• En särskild rådgivningsgrupp för "Koordinering med BRICS" har bildats i Jemen. Gruppen har startat möten för att högt läsa upp hela EIR:s Sidenvägsbok "Den Nya Sidenvägen blir Världslandbron" på arabiska mitt under Saudiarabiens pågående bombkrig. Högläsningen har efterhand blivit nationella högtidsstunder med deltagande av ministrar, universitet, intellektuella, m.fl. merDet största som händer i vår livstid blockeras fullständigt av medierna. Är det något som medierna inte vill att du ska veta?
Svensk text