• LaRoucherörelsens nyhetsbrev v. 16 De bankrutta krigshökarna i London trappar upp krisen i Ukraina så att världen närmar sig världskrigets utbrott. Beslutsamheten är total. I höstas fick de inte det storkrig om Syrien som i sista stund stoppades amerikanska försvarsstaben och amerikanska folket. Därmed hindrades den militära utmaningen mot Ryssland. Nu är beslutsamheten ännu större att få till en rysk eftergift om Ukraina, innan deflationskollapsen drar ur proppen för Västvärldens finanssystem. mer


12 december 2013

Hussein Askary rapporterar från sin föredragsturné i Japan på EAP-möte den 12 december 2013.