• I ett videofilmat tal riktat till en konferens med Schillerinstitutet i Detroit  talade sig Helga Zepp-LaRouche varm för det kinesiska ekonomiska undret som modell för en utväg ur krisen. Hon betonade att man inte får låta sig förledas till pessimism av massmedierapporteringen. "Om man bara trodde på västmedierna, särskilt de etablerade medierna i USA, så skulle man ha all anledning till pessimism: man skulle tro att det bara är en tidsfråga innan president Trump blir avsatt. Men så ser verkligheten inte ut." merDet största som händer i vår livstid blockeras fullständigt av medierna. Är det något som medierna inte vill att du ska veta?
Svensk text