• En livsviktig motion om införandet av en bankdelningslag lades fram den 27 oktober av sex vänsterpartister i Riksdagen med vice ordförande Ulla Andersson som första namn. I och med att motionen är framlagd finns denna politik redan till hands långt innan förslaget blivit lag om finanskrisen blir akut. Mitt i krisens akuta skede finns därför möjligheten att bestämma att minimera statens räddningspaket till bankerna vilket gör att Sverige har fått en ökad möjlighet att överleva nästa fas i finanskrisen. mer


8 september 2014


EAP:s valfilm inför riksdagsvalet 2014 visas varje dag fram till valet i lokaltevekanalen Öppna kanalen (se tablån här). Öppna kanalen visar alltid också sina program samtidigt över internet på sin hemsida här.