• Den 18.4 höll danska LaRoucherörelsen och internationella Schillerinstitutet seminarium i Köpenhamn med titeln "Bygg ut Nya sidenvägen till Mellanöstern och Afrika. Huvudtalare var Institutets ordförande Helga Zepp-LaRouche och EAP:s partiledare Hussein Askary. Därutöver bjöds det på klassisk musik och tal av Abbas Rasouli, 1:e sekreterare på iranska ambassaden i Köpenhamn. Bland övriga deltagare återfanns diplomater frun sju ambassader, bankirer, ingenjörer, föreningsledare och aktivister från Schillerinstitutet. merDet största som händer i vår livstid blockeras fullständigt av medierna. Är det något som medierna inte vill att du ska veta?
Svensk text