• Under sitt besök i Washington manade Tysklands utrikesminister Steinmeier USA att inte skicka vapen till Ukraina. Detta "var lovvärt" kommenterade Lyndon LaRouche, men beskrev i ett uttalande att ett keplerskt tänkande krävs för att ta mänskligheten ur dagens svåra ekonomiska och strategiska kris. Denna aspekt saknas i hur den transatlantiska världen för närvarande tänker och handlar. LaRouche avslutar uttalandet med: "Man måste nå insikten om att mänsklighetens framtid ligger i det skenbart omöjliga." merEAP:s valfilm inför riksdagsvalet 2014 visas varje dag fram till valet i lokaltevekanalen Öppna kanalen (se tablån här). Öppna kanalen visar alltid också sina program samtidigt över internet på sin hemsida här.